Nu rycker värnpliktiga sjömän återigen in på Berga

Septembersolen skiner genom tunna moln medan SL-bussarna släpper av värnpliktiga
utanför vakten till Haninge garnison, Berga. I små grupper eskorteras de in i
exercishallen för inskrivning och påanmälan. Det är första gången på flera decennier
som värnpliktiga sjömän grundutbildas på Berga.

Militärer som sitter vid bord och skriver
Militärer som sitter vid bord och skriver
För första gången på flera decennier skrivs värnpliktiga sjömän in för att grundutbildas på Berga. På det här sättet får våra 111 värnpliktiga en tydligare koppling till oss som förband redan från dag ett. Det är bra både för dem och för oss, säger Magnus Ström, flottiljförvaltare vid Fjärde sjöstridsflottiljen. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Militärklädd kvinna
Major Anna Sofia Strid, chef för Utbildningsbataljonen vid Stockholms amfibieregemente: ”Bredden på kompetens på bataljonen och framförallt Andra utbildningskompaniet skapar synergier både avseende erfarenhetsöverspridning mellan förbanden, starkare marin förbandsanda, men också ökad närhet och igenkänning för de värnpliktiga mot sina kommande krigsförband.” Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Ungdomar i militäruniform tar på sig militära skor i en korridor
Sergeant Andersson instruerar de värnpliktiga hur de ska ta på sig sina nya strumpor och kängor. Skosnörena viker ni in på insidan av kängskaftet. Det är både snyggt och praktiskt. Fråga en kamrat om ni är osäkra, och om ni fortfarande inte förstår, fråga mig. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Ung man i militäruniform vid dubbelsäng
Jag hoppas att det ska vara lite tufft, så att jag kan utvecklas och växa. Och så ser jag fram emot den kamratskap som formas av att vi gör så mycket extrema saker tillsammans. Man är som ett stort frågetecken. Men jag känner ingen oro, utan är trygg med att jag kommer få hjälp och kunna hjälpa mina kamrater. Det här är en plats där de vill ens bästa. Det är en fördom jag har, att Försvarsmakten vill att jag ska vara så bra som möjligt för att försvara Sverige, säger Albin, värnpliktig. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten
Tjej med sovsäck inomhus
Vid mönstringen så frågade de vad jag gick för program på gymnasiet. När jag sa teknik så placerade de mig i flottan. Jag har varit lite nervös, men inte alls orolig. Jag vet att jag kommer att få lära mig att lösa problem och jag ser fram emot att arbeta nära tillsammans med andra människor, säger Maja, värnpliktig. Foto: Mikaela Dale/Försvarsmakten
Värnpliktiga vandrar på väg med stora ryggsäckar
En grupp värnpliktiga på väg med sin personliga utrustning till logementet. Foto: Mikaela Dale/Försvarsmakten

– På det här sättet får våra 111 värnpliktiga en tydligare koppling till oss som förband redan från dag ett. Det är bra både för dem och för oss, säger Magnus Ström, flottiljförvaltare vid Fjärde sjöstridsflottiljen.
Det är första gången på många år som värnpliktiga sjömän gör sin grundläggande militära utbildning på Berga, och första gången någonsin som det sker med Stockholms amfibieregemente som ansvarig för grundutbildningen.

Totalt rycker 111 sjömän in för att utbildas mot Fjärde sjöstridsflottiljen. Det sker vid Andra utbildningskompaniet, där fänrik Persson arbetar i en av plutonerna.
– Vi har blandade befälslag i Andra utbildningskompaniet, med både gröna och blå officerare från Stockholms amfibieregemente och Fjärde sjöstridsflottiljen. Men nu under grundutbildningen vilar det ett större ansvar på oss gröna, som har större erfarenhet av att utbilda soldater, säger Persson, medan de värnpliktiga provar kängor för att hitta rätt storlek utanför förrådet.

Perssons kollega sergeant Andersson fyller i.
– Tidigare har vi på fartygen fått en färdig produkt från Sjöstridsskolan. De värnpliktiga har kommit utbildade direkt till fartygen för att göra sjöpraktik i slutet av sin värnplikt. Ett 15-tal officerare från Fjärde sjöstridsflottiljen har bemanningsuppdrag som instruktörer vid Andra utbildningskompaniet.
– Vi i befälslagen som kommer mer eller mindre direkt från tjänster på fartyg har mycket att lära från kollegorna på Stockholms amfibieregemente, där man har stor erfarenhet och är duktiga på att utbilda soldater, säger Andersson.

Utbildningsbataljonen på Stockholms amfibieregemente har tidigare utbildat amfibiesoldater. I år utökas uppdraget till att även rymma utbildning mot Andra marina basbataljonen samt Fjärde sjöstridsflottiljen.
– Bredden på kompetens på bataljonen och framförallt Andra utbildningskompaniet skapar synergier både avseende erfarenhetsöverspridning mellan förbanden, starkare marin förbandsanda, men också ökad närhet och igenkänning för de värnpliktiga mot sina kommande krigsförband, säger major Anna Sofia Strid, chef för Utbildningsbataljonen vid Stockholms amfibieregemente.

En av de allra första värnpliktiga som skrivs in på förmiddagen är Albin. Han har rest från sitt hem i norra Sverige och har tillsammans med andra tillresta tillbringat gårdagskvällen och natten på logement inne på garnisonsområdet.
– Vi träffade andra värnpliktiga som varit här ett tag, så dem visade hur man skulle bädda och berättade lite om vad vi har att vänta, säger Albin.

Det är förmiddag nu och den första gruppen har hunnit med att gå till förrådet och hämta ut sin personliga utrustning. De installerar sig i en logementsbyggnad nära vattnet, som fram till förra veckan inhyste amerikanska marinkårssoldater från övningen Archipelago Endeavor 23.

Inför mönstringen hade Albin ingen önskan att göra värnplikt.
– Jag hade ingen plan när jag kom dit, men det var så bra stämning vid mönstringen att jag bestämde mig på plats att jag verkligen ville göra lumpen. Jag önskade att få komma till marinen eftersom jag aldrig varit till sjöss. Jag är glad att jag får ett kapitel på havet nu i mitt liv.

Gruppen står i korridoren och får en första instruktion kring hur de ska ta på sig sina nya strumpor och kängor.
– Skosnörena viker ni in på insidan av kängskaftet. Det är både snyggt och praktiskt. Fråga en kamrat om ni är osäkra, och om ni fortfarande inte förstår, fråga mig, säger Andersson. De värnpliktiga tittar på hans kängor och strumpor, och på varandra. Vissa får snabbt sina strumpor och kängor att se någorlunda ut som sergeanten, för andra tar det längre tid.

Värnpliktiga Maja saknar precis som Albin tidigare erfarenhet från sjön.
– Vid mönstringen så frågade de vad jag gick för program på gymnasiet. När jag sa teknik så placerade de mig i flottan. Jag har varit lite nervös, men inte alls orolig. Jag vet att jag kommer att få lära mig att lösa problem och jag ser fram emot att arbeta nära tillsammans med andra människor, säger Maja.

Instruktörer ansluter med fler grupper värnpliktiga i logementet. De får instruktioner om hur de ska klä sig och packa in sin utrustning i de stora plåtskåpen. När klockan närmar sig 11.30 ber Emil och Emelie gänget att ställa upp sig utanför i en kolonn, två man bred. Gruppen formerar sig snabbt och går iväg mot matsalen. Instruktörerna är nöjda. De värnpliktiga lär sig snabbt och flera har redan börjat hjälpa varandra med uppgifterna.

Flottiljförvaltaren Magnus Ström vid Fjärde sjöstridsflottiljen är också nöjd.
– Det är bra för oss att utbildningen sker här vid vår egen garnison. Både för de värnpliktiga som tydligare ser vad det utbildas mot, men också för våra officerare, som inte behöver pendla ner till Karlskrona för bemanningsuppdrag. Det är också lättare för oss att bidra med mer personal till utbildningen eftersom den sker här på Berga.

Civila och soldater vandrar ute på fält
De nyinryckta sjömännen på väg mot sin första lunch på Berga. De som kom tidigt till inskrivningen har hunnit byta om. Foto: Försvarsmakten