Försvarsmakten tillförs 48 nya Archerpjäser

Försvarets materielverk, FMV, har tecknat kontrakt med BAE Systems Bofors på 48 nya pjäser till Försvarsmakten. Den modell som köps in är Archer 8x8, där det skjutande systemet är integrerat på en terränggående lastbil.

Archer 8x8.
Archer 8x8.
Archer 8x8 med skjutande system integrerat på en lastbil från tyska RMMV. Foto: BAE Systems Bofors

De 48 nya pjäserna är dels en ersättning för de som Sverige har sålt till Storbritannien, dels för de som har skänkts till Ukraina. 

De nya pjäserna är också en utveckling av Försvarsmaktens artilleriförmåga i enlighet med försvarsbeslut 2020.

Värdet på kontraktet är fem miljarder kronor och den första leveransen till FMV sker under 2025.

Archer 8x8 är en 155 mm haubits, där det skjutande systemet är integrerat på en lastbil från tyska RMMV.