Rör aldrig oexploderad ammunition

Nu under sommaren är många av oss ute i naturen och då kan det hända att du hittar något spännande fynd i skogen eller i en sjö. Men var försiktig, för om du har otur kan ditt fynd vara oexploderad ammunition.

En oexploderad granat i gräset.
En oexploderad granat i gräset.
Upphittad oexploderad granat. Foto: Michael Henebratt/Försvarsmakten

Marinens kommunikationschef Jimmie Adamssons råd till dig som upptäckt något som du misstänker kan vara farligt är dessa:

1. Rör aldrig föremålet!
2. Ring Polisen.
3. Stanna kvar på platsen om du har möjlighet, annars märk ut stället noga.
4. Varna andra, om fyndet till exempel görs på en välbesökt badplats.

En gammal mina eller granat kan vara livsfarlig att ta i och det är svårt, för att inte säga nästintill omöjligt, för en icke-expert att bedöma ammunitionens tillstånd och hur farlig den är. Därför ska du aldrig röra eller på något sätt handskas med upphittad ammunition.

Ammunition kan också ha ett obekant utseende. Den behöver inte se ut som en
projektilformad granat. Exempelvis finns flera olika typer av utländska handgranater i omlopp.

När du meddelat Polisen så kan de i sin tur begära hjälp från Försvarsmakten, vars
specialutbildade ammunitionsröjare tar hand om fynden på ett säkert sätt. De flesta fynd visar sig vara ofarliga, men det krävs en expert för att bedöma det.

Upphittad ammunition till sjöss

Minor, ammunition och kemiska stridsmedel från världskrigen finns fortfarande kvar både i Östersjön och längs västkusten. Upphittad ammunition får inte hanteras utan ska anmälas till myndigheterna.

Både i Östersjön och i västerhavet finns minor, ammunition och kemiska strids-medel från första och andra världskriget. Även i vissa insjöar och nedlagda gruvor kan det finnas oexploderad ammunition.

Så ska du göra till sjöss

Minor och oexploderad ammunition ska alltid betraktas som farliga. 

Så här gör du om du träffar på en misstänkt mina eller oexploderad ammunition till sjöss:

  • Om föremålet har kommit upp i båten, spärra av så stort område som möjligt från det.
  • Om föremålet befinner sig utanför relingen och om det går, med hänsyn till
    besättningens säkerhet, ska det återföras till havet. Notera positionen och boja ut platsen.
  • Går det inte att återföra föremålet till sjön, ska fartyget manövreras till lovart om fyndet. Besättningen ska inte vistas nära eller i vindriktningen av fyndet.
  • Om föremålet befinner sig ombord i utrymmen under däck ska arbetet avbrytas och utrymmet tillslutas.
  • Kontakta JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) på VHF kanal 16 eller ring SOS Alarm 112.

Den som utsatts för kemiska stridsmedel ska uppehålla sig i friska luften, skölja ögonen, ta av kläder och placera dem i plastsäckar. Sanera kroppen med saneringsmedel, talkpuder eller mjöl. Tvätta med tvål och vatten i 10 minuter.