Fler fordonsinstruktörer ger fler fordonsförare

– Vi är en motoriserad försvarsmakt, därför fyller fordonsinstruktören en otroligt viktig funktion. Har vi för få instruktörer har vi ett taktiskt problem. Sen är det en mycket bra kurs om man är minsta intresserad av fordon, säger kursdeltagaren sergeant Eric från Upplands flygflottilj.

Däckbyte FIK Livgardet
Däckbyte FIK Livgardet
Eleverna på Livgardets kurs för blivande fordonsinstruktörer genomför truppreparationer och byter här ett punkterat hjul på terrängbil 30. Foto: Robert Ärlig/Försvarsmakten
Eklund, Nilsson Livgardet
I kursen övar deltagarna på rollen som utbildare i körning av tung lastbil. De övar på varandra, där den ena agerar utbildare och den andra är elev. Samtidigt får den som är elev träna på sin egen körning och fräscha upp kunskaper i konsten att köra tung lastbil i tätortstrafik. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Karlsson F 16
– Många har inställningen att transporterna är en bisak, men det sköter sig inte själv. Vi måste ha förare. Det gäller i striden, försörjningen och egentligen i allt. Vi behöver därför ha fler fordonsinstruktörer på alla kompanier och kraftsamla på varje garnison för sig, säger sergeant Stefan Karlsson, Upplands flygflottilj. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Kursdeltagarna blir indelade i grupper som får uppgiften att förbereda ett utbildningspass i körning för alla deltagare. Innan de beger sig ut i trafiken hålls en genomgång där bedömning av risker och konsekvenser av olika händelseförlopp lyfts till diskussion. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Lärarlaget har vält ett fordon som kursdeltagarna ska välta upp. Syftet är att de ska lära sig instruera momentet till sina blivande elever. För att fordonet ska få en så mjuk landning som möjligt när den hamnar på fyra hjul igen så finns ett så kallat mothåll fäst vid ett träd. Foto: Robert Ärlig/Försvarsmakten
Elof Eklund, Livgardet
– En av de svåraste sakerna är när vi ska låtsas vara elev och lärare. Om en person kört lastbil längre än mig är det lätt att luras av erfarenhet. Men det är ju när man känner att man är bra på något och kan det mesta som man börjar fuska med saker för man vet att det funkar. Att ha bara en hand på ratten exempelvis. Då måste man säga att det är fel trots att personen kanske gjort det i 20 år, säger fänrik Elof Eklund, Livgardet.
Vård FIK
Under kursens sista vecka genomför samtliga deltagare vård och underhåll av alla fordon som de använt under kurstiden. Smörjscheman checkas av, däck kontrolleras, spolning och lättare reparationer utförs. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Ståhl LedR
– De andra som går kursen har läst till officerare men det har inte jag. Jag blev validerad att gå kursen ändå genom att jag länge utbildat värnpliktiga och att jag tidigare varit trafiklärare civilt spelade också in. Jag börjar direkt att utbilda värnpliktiga på lätt personterrängbil när kursen är klar och jag haft lite ledigt, berättar överfurir Johanna Ståhl, Ledningsregementet. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Handhavande av rullflaksväxlare är en del i utbildningen. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
från höger Jens Lövgren, Robert Ärlig
Jens Lövgren (till höger i bild) är chef för motor- och trafikavdelningen på Livgardet tillika kurschef. Tillsammans med Robert Ärlig (till vänster i bild) ingår han i ett lärarlag på fem personer som jobbar växelvis med FIK under perioden, förstärkt med en person i vissa utbildningsblock. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten

Sedan januari har han tillsammans med ett dussin andra kollegor deltagit i Livgardets kurs för blivande fordonsinstruktörer (FIK). Deltagarna kommer från både Upplands flygflottilj, Livgardet och Ledningsregementet. Vid midsommar diplomerades deltagarna och Försvarsmakten har därmed fått förstärkning i en kritisk del av logistikkedjan – möjligheten att utbilda fler fordonsförare.

– Man kan beskriva detta som en militär instruktörskurs där fordonsinstruktören får utbilda och pröva till en högre behörighet än föraren har på sitt körkort, säger Jens Lövgren som är kurschef samt chef för motor- och trafikavdelningen på Livgardet.

Utbildar och prövar fordonsförare

När kursen avslutas har deltagarna nämligen behörighet att utbilda och pröva till militärt förarbevis – ett ”körkort” för att framföra Försvarsmaktens fordon. För att få förarbevis krävs utbildning som avslutas med ett körprov. FIK:ens deltagare är nu rustade att utbilda värnpliktiga, soldater och officerskollegor att framföra både lätta och tunga hjulfordon. När utbildningsmålen för eleven är uppnådda planerar, genomför och bedömer instruktörerna teoretiska och praktiska prov inklusive ett körprov innan de kan godkänna eleven.

Undervisningen av fordonsförare har sitt ursprung i kursplan C för det högre civila C-körkortet, det vill säga behörighet att köra tung lastbil. Det som görs hos Försvarsmakten kvalitetssäkras därmed mot Transportstyrelsen. Men det är Försvarsmaktens logistik- och motorskola på Göta trängregemente i Skövde som har funktionsansvaret för fordonstjänsten inom Försvarsmakten, och därmed även för kursen som Livgardet genomför. De godkänner samtliga upplägg och kursplaner som genomförs lokalt på förbanden och har vid flera tillfällen även följt kursen i kvalitetssäkrande syfte.

Fem år sen sist

Det är första gången på närmare fem år som Livgardet genomför FIK i egen regi. Tidigare har ett samarbete skett med Ledningsregementet och Upplands flygflottilj där de blivande instruktörerna utbildat sig antingen på nämnda förband eller på logistik- och motorskolan i Skövde. Deltagarna i Livgardets lokala FIK är helt överens om att det är en stor fördel för dem att inte behöva veckopendla för att genomföra kursen i Skövde.

Under de dryga 15 veckor som utbildningen pågått har deltagarna bland annat undervisats i:

  • Utbildarrollen
  • Förarprövarrollen
  • Handhavande rullflaksväxlare och bakgavellyft
  • Körning med avskärmad och släckt belysning inklusive bildförstärkare
  • Terrängkörning och bärgning
  • Systemkunskap och vård
  • Riskutbildning inklusive halkkörning på trafikövningsplats

Fordonsvård och diplom avslutar

Under kursens sista vecka genomför samtliga deltagare vård och underhåll av alla fordon som de använt under kurstiden. Smörjscheman checkas av, däck kontrolleras, spolning och lättare reparationer görs i snabb takt. Allt ska hinnas med och det finns en sluttid att förhålla sig till. Dagen innan midsommarafton, då diplomering och kursavslut stod på schemat.

Kurschef Jens Lövgren avslutade kursen med några väl valda ord:
– Bra jobbat av er alla! Hoppas ni får en välförtjänt ledighet och en fin sommar.