Amfibieförbanden får ny snabbskjutande kulspruta

Det nya systemet kommer inledningsvis beväpna Stridsbåt 90, men kan i förlängningen även bli aktuell för andra delar inom Försvarsmakten.

Kulsprutan till havs.
Kulsprutan till havs.
Kulsprutan kommer inledningsvis beväpna Stridsbåt 90. Men ramavtalet kommer kunna nyttjas för avrop av hela Försvarsmakten. Foto: FMV

Försvarsmaktens materielverk (FMV) har tecknat ett ramavtal för snabbskjutande kulspruta åt amfibiebataljonerna. Kulsprutan är eldriven och kan avfyra omkring 3000 skott per minut.

Det ger bättre förutsättningar att träffa mål när den avfyrande plattformen är i rörelse och är önskvärt när till exempel stridsbåtarna går i hård sjö. Den höga eldhastigheten ger också bättre förutsättningar att på kort tid uppnå lokal eldöverlägsenhet, vilket underlättar för förbandet att lösa sina ordinarie stridsuppgifter.

– Vi ser att det här systemet kommer att väsentligt öka eldkraften från enskild enhet. Det fungerar väl ihop med befintlig materiel och blir ett välkommet tillskott i Försvarsmakten, säger Patrik Almqvist, projektledare på FMV.

Amfibiebataljonerna är mitt uppe i en stor förändring och en rad olika system ska anskaffas. I det sammanhanget blir den nya kulsprutan ett av de första systemen att anskaffas och som redan på kort sikt ökar förbandens förmåga.

Ramavtalet med Equipnor AB sträcker sig inititalt till 2026 med möjlighet att förlänga två år i taget. Kulsprutan tillverkas av Dillon Aero Inc.

Mer information på FMV:s webbplats