Nytt skolflygplan till Flygvapnet

Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda pilotelever på Flygskolan.

Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
CEO André Hiebler Grob Aircraft, Lars Helmrich verksamhetsområdeschef Flyg FMV, Flygvapenchef Jonas Wikman, Anna Siverstig chef Luftstridsskolan
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
CEO André Hiebler Grob Aircraft, Lars Helmrich verksamhetsområdeschef Flyg FMV, Flygvapenchef Jonas Wikman, Anna Siverstig chef Luftstridsskolan
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda pilotelever på Flygskolan. Från vänster i bild: André Hiebler CEO Grob Aircraft, Lars Helmrich verksamhetsområdeschef Flyg FMV, Flygvapenchef Jonas Wikman, Anna Siverstig chef Luftstridsskolan. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
Eftersom planet används under grundläggande flygutbildningen i Flygvapnet så har det av flygsäkerhetsskäl fått en tydlig orange färg. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
Chefen för Luftstridsskolan, överste Anna Siverstig öppnade överlämningsceremonin genom att hälsa alla välkomna. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
Flygvapenchef generalmajor Jonas Wikman. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
Som symbol för det formella överlämnadet av SK 40 till Flygvapnet gav brigadgeneral Lars Helmrich, verksamhetsområdeschef Flyg FMv, den första loggboken till flygvapenchefen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.

– Det nära samarbetet mellan Flygvapnet, FMV och tillverkaren Grob Aircraft gör att vi nu, tre år efter regeringsbeslutet om anskaffning, kan välkomna ett nytt skolflyg för den grundläggande flygutbildningen av våra piloter, säger flygvapenchefen Jonas Wikman.

SK 40 är ett tvåsitsigt turboprop-flygplan med autopilot, ett så kallat Basic Trainer Aircraft. Föregångaren SK 60 har varit i aktiv tjänst i Flygvapnet sedan 1967.

– Det här innebär att vi nu tar steget in i det nya militära flygutbildningsystemet. Med SK 40 på plats här så får vi ett modernt och tillförlitligt flygplan med hög tillgänglighet. Det säkerställer den grundläggande flygutbildningen och kommer ge operativ effekt på längre sikt, säger Jonas Wikman.

Flygskolan är en del av Luftstridsskolan och utbildar stridspiloter, helikopterpiloter och transportpiloter till hela Flygvapnet.

– Till alla er som har arbetat hårt med införandet av SK 40 vill jag säga ett varmt tack och utvecklingen av den nya flygutbildningen är redan påbörjad. Det är inspirerande med ett nytt flygplan och det kommer att ge våra elever den grundläggande flygkompetens som krävs för att de ska kunna fortsätta sin utbildning på vägen mot att bli stridspilot, säger Anna Siverstig, chef på Luftstridsskolan.

Under en ceremoni i Linköping tog flygvapenchefen emot det nya skolflygplanet SK 40. Planet kommer användas för att grundutbilda stridspilotelever på Flygskolan.
Försvarets materielverk överlämnade de tre första av totalt tio beställda skolflygplan av typen GROB G120TP, i Flygvapnet benämnt SK 40.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Personal från Flygskolan, införandegruppen, har redan avslutat typinflygningen på SK 40. Inflygningen har genomförts i anslutning till tillverkaren GROB:s fabrik i Mindelheim, Tyskland. Under hösten kommer resterande flyglärare att genomföra inflygningen på SK 40.

– Flygplanet är modernt och lättfluget. Flygskolan utvecklar just nu en ny utbildningsplan för SK40, för att ge eleverna bästa möjliga start på sin flygarkarriär och bästa möjliga förutsättningar för kommande utbildningssteg, säger Per Klementsson, som är ställföreträdande chef på Flygskolan.

Förutom flygplanen anskaffas även en ny simulator samt ett datorbaserat utbildningshjälpmedel för teori (CBT). Det senare kan till del ersätta men framförallt utveckla traditionell klassrumsundervisning.

– Med moderna utbildningshjälpmedel kommer vi att kunna möta elevernas behov och önskemål om tids- och situationsanpassad utbildning. Jag tror att detta kommer att främja utbildningen som helhet, säger Per Klementsson.

Avvecklingen av SK 60 innebär att den nuvarande flygutbildningen görs om och från januari 2024 kommer delar av utbildningen att genomföras i Italien. Stridspilotelever kommer då att utbildas på Galatina flygbas utanför Lecce samt Decimomannu flygbas på Sardinien. Utbildningen genomförs av italienska flygvapnet med stöd av svenska flyglärare.

Du kan läsa mer om SK 40 på Flygvapenbloggen.