Utrustning mot drönare på plats inom marinen

Sedan en tid tillbaka har marinens förband förmågan att upptäcka och verka mot obemannade farkoster, så kallade drönare. En maringemensam utbildningsinsats har gjort det möjligt att snabbt få spridning på kompetensen, som redan använts vid ett flertal tillfällen.

elektroniskt luftvärn
elektroniskt luftvärn
De system som marinen använder sig av kräver inte några särskilda förbandsenheter. Med en mycket kort utbildning kan systemet hanteras som ett slags enklare elektroniskt luftvärn. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
drönare
De system som marinen använder sig av kräver inte några särskilda förbandsenheter. Med en mycket kort utbildning kan systemet hanteras som ett slags enklare elektroniskt luftvärn. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
ben
De system som marinen använder sig av kräver inte några särskilda förbandsenheter. Med en mycket kort utbildning kan systemet hanteras som ett slags enklare elektroniskt luftvärn. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Sedan en tid tillbaka har marinens förband förmågan att upptäcka och verka mot obemannade farkoster, så kallade drönare. En maringemensam utbildningsinsats har gjort det möjligt att snabbt få spridning på kompetensen, som redan används vid ett flertal tillfällen.
Drönarpiloten tillsammans med en av kursdeltagarna. Alla marina förband var representerade på utbildningen. Foto: Camilla Granström/Försvarsmakten

Det förändrade omvärldsläget och erfarenheter från kriget i Ukraina har medfört att marinen på kort tid anskaffat ny utrustning för att agera mot obemannade flygfarkoster, så kallade drönare. Systemen som används går under samlingsnamnet C-UAS, vilket är en förkortning av Counter Unmanned Aerial Systems. Det är enkelt att använda och gör det lätt att upptäcka obemannade farkoster, påverka dess förmåga till orientering och videoöverföring men även få den att tappa kontakten med sin förare.

— Med hjälp av systemet kan marinen nu även verka mot hot i luften över våra skyddsobjekt. Utrustningen kompletterar skyddsvakternas verktygslåda som med stöd av skyddslagen kan agera fullt ut mot drönare och även personen som styr drönaren en bit från skyddsobjektet, säger Anders Engqvist, marinens säkerhetschef.

Utrustningen har använts vid ett flertal skarpa bevakningsinsatser, bland annat under marinstridsdagarna i Karlskrona tidigare i år. Marinen har vid ett par tillfällen upptäckt drönare och även identifierat personen som styr drönaren.

Parallellt med införandet har de juridiska verktygen för systemet klarlagts så att omedelbar verkan kan sättas in mot obemannade system. I dessa finns även utrymme för att agera mot personen som sköter kontrollen.

De system som marinen använder sig av kräver inte några särskilda förbandsenheter. Med en mycket kort utbildning kan systemet hanteras som ett slags enklare elektroniskt luftvärn.