Öppna farleder - en förutsättning

Sverige som land är till stor del beroende av handel med andra länder. Av all vår import och export sker en övervägande del med fartyg. Därför är också en av marinens främsta uppgifter att på olika sätt säkra våra farleder till och från viktiga hamnar i landet.

Minröjningsfartyg söker efter minor i viktiga farleder.
Minröjningsfartyg söker efter minor i viktiga farleder.
Minröjningsfartyg söker efter minor i viktiga farleder. Foto: Carl Wachtmeister/Försvarsmakten
Manöverofficeren på Bevakningsbåten HMS Orädd spanar efter hot.
Manöverofficeren på Bevakningsbåten HMS Orädd spanar efter hot. Foto: Carl Wachtmeister/Försvarsmakten
Huvudsyftet är att träna operatörer i undervattenstrid.
Huvudsyftet är att träna operatörer i undervattenstrid. Foto: Carl Wachtmeister/Försvarsmakten

I vårt idag osäkra omvärldsläge blir det allt viktigare att förbereda sig på alla tänkbara händelseutvecklingar och inte minst att i sammanhanget öva på att hålla farleder viktiga för handel, sjöfart och marina förband öppna och säkra. Under marinens pågående vårövning ligger som en del i detta fokus på att utveckla förbandens förmågor inom bland annat minröjning. Man lägger där stor vikt på att träna enskilda operatörer i sina respektive tjänster för att de ska bli ännu vassare inom sina olika stridsområden. Fokus för fartyg och förband i den första övningsserien för året, är främst på undervattensstrid, minröjning och ubåtsjakt. I övningen deltar minröjningsfartyg vars uppgift bland annat är att söka av farlederna efter minor.

Mathias Hagberg är fartygschef på HMS Vinga.
Mathias Hagberg är fartygschef på HMS Vinga.
Mathias Hagberg är fartygschef på HMS Vinga. Foto: Carl Wachtmeister/Försvarsmakten
Bevakningsbåtarna använder stödfartyget HMS Trossö för att få bränsle och förnödenheter.
Bevakningsbåtarna använder stödfartyget HMS Trossö för att få bränsle och förnödenheter. Foto: Carl Wachtmeister/Försvarsmakten

– När vi söker efter minor i till exempel en farled, letar vi efter allt som skiljer sig från normalbilden. Utmaningarna för oss är där bland annat hur botten svarar, om det är berggrund, sand eller dy och vilka vattenförhållanden som temperatur och salthalt som råder, säger Mathias Hagberg, fartygschef på HMS Vinga.

När man lokaliserat en möjlig mina använder fartyget sin obemannade undervattensfarkost för att identifiera och vid behov oskadliggöra föremålet. Farkosten sjösätts och styrs från minröjningsfartyget. Utöver huvuduppgiften minröjning kan fartygen också användas vid ubåtsjakt.

Användbar för flera uppgifter

Förutom minröjningsfartygen deltar bland annat också bevakningsbåtar i övningen. De är trots sin mindre storlek välutrustade med avancerade sensorer som sonar för att kunna spana efter och lokalisera undervattensmål, fjärrstyrd vapenstation med IR-funktion och radar för att upptäcka föremål och fartyg på ytan.

I mars 2023 övade marinen undervattenstrid på ostkusten. Femton fartyg och 250 personer deltog.
Bevakningsbåtarnas uppgift är att störa pågående fientlig undervattensverksamhet, säger Fredrik Gunnarsson som är fartygschef på HMS Orädd. Foto: Carl Wachtmeister/Försvarsmakten

Också bevakningsbåtarna är utrustade med en fjärrstyrd undervattensfarkost för att kunna söka av områden efter misstänkta föremål och farkoster.

– Vår uppgift under det här momentet av övningen är att störa pågående undervattensverksamhet, möjliggöra för egen fri rörlighet och för egen minröjning. Vi ser till att farleden hålls fri från obehörig trafik så minröjningsfartygen kan söka av farleden efter minor, berättar Fredrik Gunnarsson, fartygschef på bevakningsbåten HMS Orädd.

Fartygen får även möjlighet att öva logistikförsörjning med hjälp av Marinbasen som också deltar på övningen. Totalt deltar 15 fartyg och båtar, helikoptrar och, landbaserade enheter, sammanlagt runt 250 personer. Övningens inledande del, som i huvudsak är förlagd till området mellan Oxelösund och Västervik, äger rum mellan den 13-19 mars.