En hamn säkras

Vattenytan i den lilla hamnen ligger spegelblank och vårsolen börjar värma så smått. Badtemperaturen ligger dock bara på fyra plusgrader. Men det är inget som stoppar marinens röjdykare som har till uppgift att söka av och säkra en hamn under vårövningen.

Dykarna går i vattnet en bit ifrån kajen för att kunna närma sig den säkert om det skulle finnas exempelvis minor där.
Dykarna går i vattnet en bit ifrån kajen för att kunna närma sig den säkert om det skulle finnas exempelvis minor där.
Dykarna går i vattnet en bit ifrån kajen för att kunna närma sig den säkert om det skulle finnas exempelvis minor där. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Dykarna ger klartecken före dyk till dykledaren.
Dykarna ger klartecken före dyk till dykledaren. Foto: Carl Wachtmeister/Försvarsmakten

Röjdykarnas uppgift är att hitta och oskadliggöra sjöminor och oexploderad ammunition under vatten men kan även utföra minröjning på land vilket gör att de också regelbundet har deltagit i internationella insatser. Med ordinarie basering i Skredsvik, vid Gullmarsfjorden på Västkusten, är röjdykardivisionen en del av Fjärde sjöstridsflottiljen och kan verka såväl längs alla våra kuster som i insjöar.

Under vårövningen deltar man tillsammans med övriga förband med uppgift att bland annat säkra farleder och hamnar. Under torsdagen sökte dykare från röjdykare av Fyruddens hamn efter minor eller andra misstänkta föremål.

Dykarna jobbar alltid i par med en parlina mellan sig för att enklare kunna samarbeta.
Dykarna jobbar alltid i par med en parlina mellan sig för att enklare kunna samarbeta.
Dykarna jobbar alltid i par med en parlina mellan sig för att enklare kunna samarbeta. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Sökandet efter sprängladdningar fortsätter även in under kajen.
Sökandet efter sprängladdningar fortsätter även in under kajen. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten

Som regel utgår dykarna från minröjningsfartyg eller mobila röjdykargrupper. Vid dagens övning startade man sina dykningar från en mindre ribbåt men med fanns också en betydligt större modell av samma båttyp som man använder att snabbt förflytta sig längre sträckor.

– Ska man söka av stora ytor använder man med fördel olika tekniska sensorer som sonar när man exempelvis letar efter minor. Men vill man kunna agera mer flexibelt och i särskilda miljöer som vid kajer och piranläggningar är dykare med sin mångsidighet oöverträffade. Förbandets ordinarie uppgifter passar också väl in i övningens fokus som ligger på undervattensstrid, säger Martin Blomqvist, chef för röjdykardivisionen.