Svenska sjöofficerare tjänstgör på USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group

Såväl inom som utanför Försvarsmakten pågår ett stort antal aktiviteter för att vara redo att ta steget in som allierad i försvarsalliansen Nato. Som ett led i detta befinner sig ett antal svenska marinofficerare just nu ombord på fartyg tillhörande USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group på ett marinuppdrag i Atlanten.

Carl-Christer Drangel i diskussion med en fransk förbindelseofficer
Carl-Christer Drangel i diskussion med en fransk förbindelseofficer
Kommendörkapten Carl-Christer Drangel i diskussion med en fransk förbindelseofficer i flygkontrollrummet ombord på USS Gerald R. Ford. Härifrån planeras och styrs alla flygplansrörelser på däck. I förgrunden det klassiska bordet med flygplanssymboler. Foto: US Navy
Hangarfartyg
USS Gerald R. Ford är flaggskepp i den stridsgrupp som sedan någon månad genomför en marinoperation i Atlanten. Totalt består styrkan av 9 000 personer från nio nationer, 20 fartyg och 60 flygplan. Foto: US Navy
F18
Ett amerikanskt jaktflygplan, F18, lyfter från däck. Foto: US Navy
svenska officerarna
Ombord USS Normandie, ett av fartygen i stridsgruppen, befinner sig två av de svenska officerarna i den svenska delegationen. Uppgiften är att lära och dela med sig av kunskaper inför Sveriges inträde i Nato. Foto: US Navy
Samtal på bryggan
Samtal på bryggan ombord på USS Ramage. Foto: US Navy

Ett av uppdragen för Försvarsmakten och svenska Marinen är att utveckla en fullt ut integrerad stridsförmåga som tillsammans med övriga nationer i Nato ska kunna försvara medlemsländernas territorium och suveränitet oavsett var hotet kommer ifrån eller hur kvalificerad motståndaren är.

Natos stats- och regeringschefer uttryckte så sent som vid toppmötet i somras i Natos nya strategiska koncept, att ”maritim säkerhet är nyckeln till alliansens fred och välstånd”.

Medarbetare vid Marinen besöker Gerald R.Ford Carrier Strike Group i november, -22 för att lära och dela med sig av kunskaper inför Nano-inträde. Det amerikanska hangarfartyget USS Gerald R. Ford är ute på premiäruppdrag som flaggskepp i den sammansatta styrkan om totalt 20 fartyg och 60 flygplan från nio nationer.
USS Gerald R. Ford Foto: US Navy

Utveckling av sammansatta sjöstyrkor

USA genomför sedan någon månad en marinoperation i Nordatlanten bestående av den amerikanska hangarfartygsstyrkan USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group. I den ingår fartyg, flygplan och markförband från ytterligare ett antal Natoländer. Sverige bidrar med ett antal sjöofficerare med särskilda fartygskompetenser i syfte att fullt ut förstå Natos marina integrerade koncept som vi med ett Natomedlemskap blir en självklar del av, men också för att bidra till den tillfälligt sammansatta sjöstyrkans förmåga att hantera ytstridsfartyg i trånga farvatten såsom exempelvis Östersjön och Keltiska sjön. Den svenska marinen har idag en bred palett av förmågor men som ännu inte är operativt integrerade med andra förbandstyper från skilda vapenslag eller nationer.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att i skarp miljö, och dessutom genom att använda Natos ledningsprinciper för sjökontroll och maritim säkerhet, praktiskt integrera svensk ytstridsfartygskompetens tillsammans med våra partnernationers fartyg, ubåtar, flygplan och markförband, säger marinstabens Carl-Christer Drangel, en av de svenska officerarna ombord.

Gruppen med svenskar anslöt till sjöstyrkan i Halifax, Kanada förra veckan. De kommer under uppdraget att tjänstgöra ombord på olika fartyg med skilda nationaliteter under cirka en månads tid.

Stärker totalförsvaret

Längre tjänstgöringstider där personal från Försvarsmakten är borta från familjen är en av flera utmaningar som kommer med ett Natomedlemskap. I dag saknar svenska myndigheter ett anpassat stöd till kvarvarande familjemedlemmar i vardagen, när minst en person är iväg på längre militära tjänsteuppdrag, men Försvarsmakten och andra aktörer i samhället arbetar på ett fungerande personalförsörjningssystem för den typen av tjänstgöring. Något som kan ses som en utveckling av Sveriges nya totalförsvar och personalförsörjningen av densamma.