Stödet vid gasledningen avslutat

Den 6 oktober avbröts Försvarsmaktens stöd till Kustbevakningen vid gasledningen. Detta då undersökningen på platsen bedömdes klar av de myndigheter som lett den och stödbegäran återkallades därmed.

belos
belos
Arkivbild på HMS Belos. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten stöd har i huvudsak bestått av fartyg och personal ur marinen med specialkompetens för att jobba under vattnet. Minröjningsfartyg och HMS Belos är de som tillsammans med Kustbevakningen undersökt området.

– Jag är mycket nöjd med det samarbete som funnits mellan de olika ansvariga myndigheterna, såväl iland som ute till sjöss i området. Jag uppfattar också att de är nöjda med det stöd vi lämnat, säger överste Anders Åkermark, chef för operationsavdelningen på Marinstaben

Marinen återgår nu till ordinarie verksamhet, exempelvis den ständigt pågående sjöövervakningen.