Nu övar Amf 4 för att försvara västkusten

Under perioden 3 till 12 oktober genomför Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, höstövning i skärgårdsområdet mellan Halmstad och Strömstad.
– Vårt uppdrag är att hålla våra krigsförband redo för det yttersta, säger överste Fredrik Herlitz, chef för Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4.

Soldat på båt som skjuter
Soldat på båt som skjuter
Övning med stridsbåt 90 Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Militärt fartyg på vatten
Stridsbåt 90 under övning utanför Korsö Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten
Soldater går i land från en stridsbåt
Amfibiesoldater landstiger från en stidsbåt 90 under övning Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten
Soldat bordar ett fartyg
Bordning av fartyget Skaftö under en övning i Göteborg Foto: Johanna Frejme/Försvarsmakten

Syftet med övningen är att träna förbandets förmågor och säkerställa försvaret av västkusten. Detta gör att militär personal, fartyg och båtar med stor sannolikhet både kommer att höras och synas något mer än vanligt i skärgården.

– Övningar är en förutsättning för att vi ska kunna utbilda ny personal och upprätthålla Sveriges försvar. Att öva i en realistisk och verklighetsnära miljö är viktigt för utvecklingen av amfibieförband, säger överste Fredrik Herlitz.

Verksamheten kommer framförallt att märkas av genom mer båttrafik, då fartyg och båtar utgör förbandens främsta transportmedel. Det är därför viktigt att allmänheten känner till och följer de anvisningar som finns gällande exempelvis skjutfältsavlysningar och förtöjning av båtar. Detaljerad information om detta återfinns på Amf 4:s skjutfält och avlysningar och sidan ”För båtfolk”.

– Vi sätter upp ett nytt förband, femte amfibiebataljonen, här i Göteborg, vilket ökar vår förmåga att verka i flera riktningar samtidigt som vi permanent kan skydda viktig infrastruktur längs västkusten. I dagens osäkra omvärldsläge är skyddet av våra logistikflöden och hamnar avgörande för Sveriges säkerhet. Detta kommer Försvarsmakten att öva under hösten och i Försvarsmaktsövning 2023, tillsammans med våra partners i totalförsvaret, säger överste Herlitz.

Övningarna kommer framförallt att pågå dagtid, men delvis även på kvälls- och nattid, både på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält, samt på civil och kommunal mark, efter tillstånd och dialog med enskilda markägare och kommuner.

Fartyget Skaftö bordas vid en övning i Göteborgs hamn
Bordning av fartyget Skaftö under en övning i Göteborg Foto: Joanna Frejme/Försvarsmakten

Om Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)

Som länken mellan armé- och marinstridskrafterna är amfibieförbanden ett viktigt verktyg i försvaret av Sveriges kust. Med hjälp av långräckviddiga vapensystem, snabbgående båtar och en hög grad av rörlighet har amfibiekårens personal den unika förmågan att snabbt kunna ta och utöva kontroll över viktiga skärgårdsområden, knutpunkter, inlopp, farleder och hamnar i syfte att hindra en motståndare från att nå land och för att säkra vår försörjning. Detta kommer nu att övas ytterligare under perioden.

Här övar Amf 4

Försvarsmakten har i samråd med Länsstyrelsen tagit fram hänsynsregler för att minimera åverkan i naturskyddade områden. Platser kan komma att variera inom nedan angivna områden beroende på väder och vind.

Halmstad:
Beroende på väder och vindriktningar är övningsmoment på vattnet och i hamnen i Halmstad planerade. Övningen innefattar inga skjutövningar.

Göteborg, Öckerö:
Vi övar i hela skärgården mellan Vrångö och Öckerö. Inom Öckerö kommun övar vi främst på Björkö. Lösskjutningar kommer att förekomma inom hela området.

Kungälv, Stenungsund, Tjörn:
En stor mängd båttrafik kommer att ske inom område Hakefjorden, Askeröfjorden. Vidare kommer vi öva på flertalet av öarna mellan Åstol och Svenshögen. Vi planerar också moment på Källön, Lilla Brattön, Björholmarna, Farholmarna samt Galterön. Övning med närlys och eventuellt lösskjutningar kan förekomma.

Orust, Uddevalla:
Inga övningsmoment är planerade till fastigheter inom Uddevalla eller Orust kommun. Däremot mer trafik av Försvarsmaktens båtar i området.

Lysekil, Sotenäs:
Övningsmoment är planerade mellan Grötö i söder till Bohus-Malmön i norr.

Strömstad:
Beroende på väder och vindriktningar är övningsmoment på vattnet och i hamnen i Strömstad planerade. Övningen innefattar inga skjutövningar.

Följ Amf 4:s övningar och verksamhet på Facebook @älvsborgsamfibieregemente och instagram; @amfibieregementet_amf4.