Marinen testar obemannade system

Den senaste tiden har varit intensiv för sjöstridskrafterna. På västkusten övade minröjningsfartyg och röjde skarpa minor från andra världskriget. Samtidigt var korvetterna till sjöss i södra Östersjön och övade luftförsvar samt ytstrid. I båda verksamheterna testades obemannade system för att se vad den tekniken har för möjligheter.

Enforcer 3 är en stridsbåt som försetts med extra sensorer och möjlighet att fjärrstyras.
Enforcer 3 är en stridsbåt som försetts med extra sensorer och möjlighet att fjärrstyras.
Enforcer 3 är en stridsbåt som försetts med extra sensorer och möjlighet att fjärrstyras. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Jens-Olof Lindh (till vänster) är projektledare för Enforcer 3 och är mycket nöjd med att kunnat testa system i ett taktiskt sammanhang.
Jens-Olof Lindh (till vänster) är projektledare för Enforcer 3 och är mycket nöjd med att kunnat testa system i ett taktiskt sammanhang. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Den ser ut som en vanlig stridsbåt, med en extra mast, och är ett projekt som Saab jobbat på i några år. Jens-Olof Lindh är projektledare för båten som går under namnet Enforcer 3:

– Enforcer är en ombyggd stridsbåt som vi försett med system för att den ska kunna köra själv och har sensorer som kamera och radar för att upptäcka andra fartyg och flygplan.

Viktor Tornerhjelm är fartygschef på HMS Nyköping som är det fartyg som genomfört testerna med Enforcer.
Viktor Tornerhjelm är fartygschef på HMS Nyköping som är det fartyg som genomfört testerna med Enforcer.
Viktor Tornerhjelm är fartygschef på HMS Nyköping som är det fartyg som genomfört testerna med Enforcer. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Ytstridsfartygen har kunna ta del av den spaningsinformation som Enforcer 3 har givit.
Ytstridsfartygen har kunna ta del av den spaningsinformation som Enforcer 3 har givit. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Tester i ett taktiskt sammanhang

Av säkerhetsskäl finns under testerna en besättning ombord men fartyget styrs från korvetten HMS Nyköping. De mål som Enforcer upptäcker skickas över till Saabs personal på korvetten som i sin tur delger den till fartyget.

– Rent taktiskt har vi använt Enforcer för framskjuten spaning. Jag som fartygschef har därför kunnat ligga mer tillbakadraget och radartyst. På så sätt blir mitt fartyg betydligt svårare att lokalisera för en motståndare, säger Viktor Tornerhjelm som är fartygschef på HMS Nyköping.

Korvetternas fokus för veckan låg på ytstrid och att tillsammans med flyg och landbaserad sjömålsrobot hitta och bekämpa mål. Att gemensamt bygga lägesbilden, vad som finns till sjöss, är en av grundstenarna.

– Vi har ingått i ett taktiskt sammanhang tillsammans med korvetterna och kunnat hjälpa dem att upptäcka mål bortanför deras vanliga räckvidd. Vi har därmed fått viktiga erfarenheter som vi tar vidare i projektet, sammanfattar Jens-Olof Lindh.

Även under ytan

Även minröjningsfartygen på västkusten utvärderar tekniken. Här används en obemannad undervattensfarkost för att leta efter minor i en trång led in mot en hamn. Farkosten är inte en del i Försvarsmaktens befintliga system utan testas inom ramen för en militär övning.

– Vi behöver modernisera och omsätta minröjningssystemet och vi har ett behov av obemannade farkoster för minröjning. Det vi gör just nu är att bilda oss en uppfattning om vilken teknik som finns på marknaden idag och hur våra behov kan realiseras, säger Olof Wallentin från marinstaben.

Tester med obemannade system i marinen under augusti 2022, dels på västkusten men också i Hanöbukten.
Obemannade farkoster som denna kan med fördel användas för uppgifter som är enformiga eller för farliga för människor. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten


Genom att se vad som finns på den civila marknaden kan Försvarsmakten skriva mer relevanta kravspecifikationer samtidigt som tiden till att systemet finns i drift på förband kortas ner.
– Om det går att använda det som redan finns på den civila marknaden med en militär anpassning så går det betydligt fortare att få modern teknik till Försvarsmakten, säger Marcus Höök från FMV.