Armén skapar divisionsförmåga

med handfast stöd från internationella partners

Armén tar klivet in i framtiden. Nya vapensystem och fler förband integreras i en ny organisation. Samarbetet med andra nationer förstärks – med en tydlig koppling till Nato – och med fokus på försvaret av Sverige. Under Arméns stabsövning 22 (ASÖ 22) sattes allt detta på prov. – Nu skapar vi förmåga att möta och slå tillbaka en högteknologisk motståndare tillsammans med våra partners, säger överste Rickard Johansson, av arméchefen utsedd divisionschef.

Överste Rickard Johansson, av arméchefen utsedd divisionschef, tillika chef Markstridsskolan.
Överste Rickard Johansson, av arméchefen utsedd divisionschef, tillika chef Markstridsskolan.
Överste Rickard Johansson, av arméchefen utsedd divisionschef, tillika chef Markstridsskolan. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Generalmajor Jeffery Broadwater, ställföreträdande chef 5:e kåren, gav sin syn på vad det innebär att strida med en division i en större kontext.
Generalmajor Jeffery Broadwater, ställföreträdande chef 5:e kåren, gav sin syn på vad det innebär att strida med en division i en större kontext. Foto: Peter Lundqvist/Försvarsmakten
Scenariot under Arméns stabsövning 22 utspelade sig i södra Sverige, där tre mekaniserade brigader under en divisionsledning ställdes mot en högteknologisk motståndare.
Scenariot under Arméns stabsövning 22 utspelade sig i södra Sverige, där tre mekaniserade brigader under en divisionsledning ställdes mot en högteknologisk motståndare. Foto: Peter Lundqvist/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Thomas Bjerregaard, ställföreträdande förbandschef A 8, i samspråk med majorerna Ruud och Bierwirth, 1st Infantery Division respektive 41st Field Artillery Brigade.
Överstelöjtnant Thomas Bjerregaard, ställföreträdande förbandschef A 8, diskuterar raketartilleri-system med majorerna Ruud och Bierwirth från 1st Infantery Division respektive 41st Field Artillery Brigade. Foto: Peter Lundqvist/Försvarsmakten

På uppdrag från den politiska nivån har Försvarsmakten skiftat fokus från internationella insatser till nationellt försvar.
I händelse av krig kommer armén att möta en helt annan typ av motståndare än vad insatsstyrkorna i exempelvis Afghanistan ställdes inför.

För att vinna striden mot en högteknologisk angripare krävs det att armén samordnat slår tillbaka med alla sina förmågor/funktioner; stridsfordon, artilleri, luftvärn, underrättelser, ledning/samband, underhåll, logistik och ingenjörsförband.
Och det är först på brigadnivå som denna samordning är möjlig och effektiv.

Gemensam väg

I försvarsbeslutet för 2021–2025 ökades antalet brigader från två till fyra (1 brigad = ca 5 000 personer). En logisk följd av det beslutet – någon måste ju leda brigaderna – var att även återinföra divisionen som högre ledningsnivå.

Markstridsskolan, i nära samarbete med övriga förband, leder arbetet med att bygga upp divisionsledningsförmågan.

– Att organisera armén i brigader under en division är ingenting som bara vi Sverige håller på med. Det är den vägen som alla västerländska arméer har valt för att kunna samordna alla funktioner så effektivt som möjligt på markarenan, säger överste Rickard Johansson.

Arméns stabsövning (ASÖ) – som nyss genomfördes under tio dagar vid Ledningsregementet i Enköping – är varje år en viktig övning för armén. Här övar brigadstaberna förmågan att leda den egna brigaden, i samordning med övriga brigader och alla funktioner. Och från och med nu under ledning av en divisionsstab.

Extra tyngd

Årets ASÖ hade dock extra tyngd. Den visade att armén är på god väg att uppfylla det som politiken beställt i försvarsbeslutet.

– Övningen pekade också på kopplingen in i Nato, som har ett interoperabilitetskrav på sina medlemsländer. I ett arméperspektiv betyder det att länderna ska kunna samordna sina olika vapensystem på ett rimligt sätt, och det måste ske lägst på brigadnivå.

Som av en händelse, för att understryka den internationella dimensionen, gästades övningen av USA-generalen Jeff Broadwater, ställföreträdande chef 5:e armekåren, som har sitt Europahögkvarter i polska Poznan.

– Hans föreläsning ökade vår förståelse för vad det innebär att slåss med en division i en större kontext.

Efterfrågad förmåga

När generalmajoren strax därefter reste vidare lämnade han kvar en handfull officerare från 41st Field Artillery Brigade och 1st Infantry Division. Med deras hjälp fördjupades diskussionen kring hur raketartilleri-system – som den svenska armén efterfrågat under 20 år– kan införlivas på divisionsnivån.

USA-besöket var en logisk fortsättning på ett samarbete kring divisionsutveckling som initierades tidigare i år på högsta nivå.

– Årets ASÖ var, förutom allt annat, också startskottet för övningsserien som ska förbereda armén för nästa års stora Försvarsmaktsövning; Aurora 23. Då ska armén ha en initial förmåga att kunna leda brigader med en divisionsledning. En förmåga som ska vara fullt utvecklad 2025, avslutar divisionschefen.