Försvarsmakten avslutar insatsen i Centralafrikanska republiken

Den 15 juli välkomnades nio veteraner hem till Sverige och Göta trängregemente i Skövde. Deras hemkomstceremoni markerar inte bara slutet på deras egen insats men också på slutet på Sveriges deltagande i den europeiska unionens utbildningsuppdrag i Centralafrikanska republiken.

Uppställda veteraner
Uppställda veteraner
Personalen som kommer från hela Försvarsmakten välkomnades hem av bland annat Lisa Skoglundh, regementschef vid T 2, som varit uppsättande regemente. Foto: Robin S. Krüger/Försvarsmakten
Svensk militär med fana i bakgrunden
Styrkans hemkomst markerade också slutet för hela det svenska bidraget till Europeiska träningsmissionen i Centralafrikanska republiken (EUTM RCA) Foto: Robin S. Krüger/Försvarsmakten
Svensk veteran med flagga i bakgrund
Representanter från Sveriges Veteranförbund fanns på plats för att välkomna de nyblivna veteranerna. Foto: Robin S. Krüger/Försvarsmakten

Det är en strålande solig julidag utanför T 2:s kaserner i Skövde, men för personalen som medaljeras denna dag är svensk högsommar en ljummen bris jämfört med den tropiska hetta de arbetat i utomlands. Centralafrikanska republiken ligger, som namnet antyder, mitt i Afrika där tempereraturen ofta ligger över 30 grader. Landet är bland världens fattigaste och av de 4,7 miljoner människor som bor här är en fjärdedel interna flyktingar bara fem procent av befolkningen har tillgång till kvalificerad sjukvård. Ett land präglat av statskupper och inbördeskrig.

Utbildningsinsatsen i Centralafrikanska republiken (EUTM RCA) har pågått sedan 2016 och bestått av cirka 250 personer från elva europeiska länder och Brasilien. Insatsen övergripande mål var att bidra till ett stabilare land genom att ge rådgivning och utbildning till landets väpnade styrkor. Det svenska bidraget, som sedan 2017 bestått av ca tio personer, ha arbetat med att utbilda soldater i vapenhantering, stridsutbildning, orientering och sjukvårdstjänst på grupp- och plutonsnivå. Den svenska personalen har också agerat mentor för landets officerare som i sin tur själva utbildat sina soldater.

– Man kan säga att insatsen inte blev som vi tänkt oss. Av politiska skäl pausades nästan all utbildningsverksamhet och i väntan på en lösning har styrkan som jag lett det sista halvåret har fått söka egna uppgifter, till exempel genom att öva med andra partnernationer, berättar Tomas Niska, det svenska bidragets sista chef.

Förutom EUTM finns även den 15 000 man starka FN-styrkan MINUSCA som agerar fredsbevarande. Det är den senaste i en rad fredsbevarande insatser i regionen som med väpnade styrkor försökt skapa ordning. Syftet med den europeiska träningsmissionen var att bryta detta beroende av utländska styrkor genom att skapa en stark och välutbildad nationell armé. Och för de första tre åren fungerade utbildningen väl, även om den svenska personalen vittnar om hur uppfinningsrikedom och välmotiverade soldater ofta fick kompensera för de begränsade utbildningsresurser som fanns.

– Förhållanden här nere är enkla men fullt tillräckliga. Lektionssalen är utomhus och plutonen har själva byggt upp den med bänkar och förberett med terrängmodeller, berättar en av det svenska bidragets tidigare chefer Håkan Friman i ett blogginlägg från 2019. Området där vi befinner oss på heter Kassai och är ett gammalt regementsområde. Det man reagerar först på är alla de nedbrända byggnaderna och kulhålen som påminner oss om den frontlinjen som gick över platsen under en av de stadskupper som härjat huvudstaden under åren, men för oss är det utmärka byggnader att öva strid i och utanför!

En svensk instruktör läser Pettson och Findus på Franska för barnen vid ett lokalt barnhem
En svensk instruktör läser Pettson och Findus på Franska för barnen vid ett lokalt barnhem
En svensk instruktör läser Pettson och Findus på franska för barnen vid ett lokalt barnhem. Foto: EUTM RCA
Två soldater hissar en svensk flagga
En svensk nationaldag firas på campen i Bangui. Foto: EUTM RCA
Svensk instruktör går igenom vapenhantering med soldater från den nationella armén
Svensk instruktör går igenom vapenhantering med soldater från den nationella armén. Foto: Försvarsmakten

För de nio medarbetare som medaljerades i fredags väntar nu en väl förtjänt sommarledighet tillsammans med deras nära och kära. Något som styrkans chef Tomas Niska tryckte på när han talade direkt till de anhöriga under ceremonin:

– Det här hade inte varit möjligt utan er. Ni har också gjort en insats. Tack!