P 7 invigde ny kasern för 240 soldater

Armén växer så det knakar på Revingehed. I höstas togs en ny toppmodern utbildningshall i bruk och nu har en ny förläggningsbyggnad, den numera största på Södra skånska regementet, äntligen invigts.

militärer med flaggor
militärer med flaggor
Regementschefen överste Lennart Widerström invigde förläggningsbyggnad Clairfelt inför anställda, fanvakt och media. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Kasern
Förläggningsbyggnad 10 byggdes 1982 i samband med att regementet flyttade hela sin verksamhet till Revingehed. I det högra hörnet skymtar regementets numera näst äldsta förläggningsbyggnad från 1991. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Stora skåp
Logementen är målade i ljusa färger, har större skåp, mörkläggningsgardiner och många fler uttag för laddning. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Tvättanläggning för kängor
I entrén finns en modern och praktisk anläggning för tvätt av kängor. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Porträtt i olja
Mauritz Clairfelt är den som varit chef för Södra skånska regementet längst, från 1818 till sin död 1841. Hans porträtt hänger idag både på mässen och på regementsstaben. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

31 år har gått sedan Södra skånska regementet senast hade förmånen att få inviga en ny förläggningsbyggnad. Den 23 juni 2022 var det äntligen dags då förbandets nya förläggningsbyggnad, uppkallad efter den legendariska regementschefen Mauritz Clairfelt (regementschef 1818-1841), invigdes inför personal, fanvakt och media. Efter att regementschefen överste Lennart Widerström traditionsenligt klippt det blågula bandet och folkets jubel lagt sig tog han till orda:

”Härmed förklarar jag kasern Clairfelt invigd. Förvalta byggnaden väl.
Chefen grundutbildningsbataljon, marschera in och ta byggnaden i besittning.
Framåtanda och stolthet!”

Förutsättningar för tillväxt

Från och med 2025 ska förbandet utbilda över 500 värnpliktiga soldater per utbildningsår. Förläggningsbyggnad Clairfelt, med plats för 240 soldater, 60 kontorsplatser och mer än 30 sovplatser i mindre logement på tredje våningen, är en direkt avgörande del i att skapa förutsättningar för att kunna husera de värnpliktiga.

Del av större satsning

Invigningen av Clairfelt ger också en tydlig signal om att det satsas på försvaret, och inte minst på Revingehed där det i dagsläget sker en infrastruktursatsning som saknar motstycke på förbandet i modern tid. I nästan direkt anslutning till den nya kasernen kommer det till hösten att tas ett första spadtag för en helt ny kontorsbyggnad som bland annat ska inhysa pansarbataljonens stabsmedlemmar. Sedan tidigare står även en toppmodern utbildningshall färdig i regementets västra del. Denna togs i bruk hösten 2021 och har inneburit en väsentligt förbättrad utbildningsmiljö och kapacitet.

Samma syfte – andra krav

På Revingehed har Södra skånska regementet i olika former verkat sedan 1800-talet – något som präglar regementets infrastruktur. I områdets norra del finns två kaserner som uppfördes 1982 och 1991 där den senare, fram tills nu, varit förbandets modernaste. I den södra delen återfinns fem förläggningsbyggnader som kantar Lägergatan, som vetter mot det böljande Södra fältet. Dessa invigdes redan år 1888 och ansågs då vara både moderna och stora nog att inhysa 400 soldater vardera – även om bekvämligheter såsom dusch och toalett lyste med sin frånvaro. Omfattande trängsel och tvättbaracker utanför kasernerna var, enligt tidens krav, helt i sin ordning.

144 år senare ser situationen såklart helt annorlunda ut, även om grundsyftet att förlägga soldater givetvis kvarstår. I förläggningsbyggnad Clairfelt är soldaternas logement numera utformade för att tillgodose dagens soldaters behov. Logementen har högt i tak, har målats i ljusa färger och inhyser större skåp för soldatens persedlar. Dessutom finns mörkläggningsgardiner, enbart enskilda duschbås och många fler uttag för laddning.

Även utanför logementen har det skett förbättringar i jämförelse med förbandets äldre kaserner. Direkt i anslutning till entrén återfinns en modern tvättanordning för smutsiga kängor och i korridorerna finns möjlighet att fylla termosen med kokande vatten direkt från en kran. Små skillnader som i det stora hela underlättar soldatens tjänstgöring och bidrar till ökad utbildningseffekt.

Nu tas kasernen i bruk

Medan logementen ställs i ordning med sängar och skåp har kompaniledningarna redan börjat ta husets kontorsplatser i besittning. Den stora inflyttningen kommer dock att ske under sensommaren eller hösten då de resterande ur årets värnpliktskull har ryckt in och påbörjat sin grundutbildning. När så sker kommer Södra skånska regementet ha några av Försvarsmaktens mest moderna och ändamålsenliga lokaler för grundutbildning.