Marinövningen Baltops 22 avslutad

Mångårig övning i ny skarp kontext

Marinövning Baltops har nu genomförts för 51:a gången. Det svenska avtrycket i årets övning har varit större än på länge med flertalet avancerade övningsmoment som genomförts på svensk mark, på svenskt vatten och i svenskt luftrum. Men intresset för övningen har vida överstigit någon tidigare Baltops. Kriget i Ukraina har på ett obarmhärtigt sätt visat på vikten av ett starkt försvar och att svenskt samarbete med andra nationers försvarsmakter måste fortsätta att stärkas.

American troops landing at Tofta skjutfält in Gotland, Sweden during Baltops 22.
American troops landing at Tofta skjutfält in Gotland, Sweden during Baltops 22.
Amerikanska trupper landstiger på Tofta skjutfält. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Airdrop event during Baltops22 on Gotland, Sweden.
Fallskärmsjägare från K3 luftlandsätts på Gotland under Baltops 22. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Battle of Bro. US Marines and Swedish Mechanized infantry attacking the invading force at Bro, Gotland. Enemy forces parachuted and took parts of Gotland the day before.
Omkring 250 amerikanska soldater från US Marines samövade med P18 och K3 på Gotland. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Order-giving between Swedish and American troops in Gotland, Sweden during Baltops 22.
Ordergiving mellan svenska och amerikanska soldater. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Syftet med Sveriges medverkan i övningen är detsamma som det var för 50 år sedan, nämligen att öka den svenska marinens förmåga att delta i multinationella insatser. I övningar som Baltops övar vi detta genom att tillsammans genomföra integrerade operationer tillsammans med andra nationer. Det är avgörande att ha övat tillsammans för att snabbt komma in i gemensamma rutiner för att nå en effektiv försvarsförmåga, oavsett vilken kris det gäller.

American troops landing at Tofta skjutfält in Gotland, Sweden during Baltops 22.
En sammanfattande film om Baltops 2022. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Baltops, Baltic Operations, är en marin övning, initierad av USA och där Nato deltar i planering och genomförande. Ett stort antal nationer, främst från Östersjöregionen har deltagit sedan starten 1972.
Sverige har deltagit sedan mitten av 90-talet. I årets övning var 16 nationer med. Omkring 7 000 personer, drygt 40 fartyg och ett 70-tal flygplan och helikoptrar deltog i årets övning.

Under åren har fokusområden och antal deltagare varierat och omvärldens intresse har varit måttligt. Men årets Baltops har genomförts i en helt ny kontext: Rysslands invasion av Ukraina. Det instabila läget i vår absoluta närhet gör det ännu viktigare att vi utvecklar våra relationer och samarbeten med nationer i vår närhet för att upprätthålla fred och säkerhet för vårt land och våra invånare.