Skulden betalad

För femhundra år sedan köpte Gustav Eriksson Vasa tio bestyckade fartyg från Lübeck som levererades den 7 juni 1522 vid Slätbaken utanför Söderköping. Den svenska marinen var därmed född. Med anledning av denna händelse är skonerterna Gladan och Falken i Lübeck på örlogsbesök. Marinchef Ewa Skoog Haslum är också med och har ett alldeles särskilt uppdrag under besöket, att en gång för alla göra upp finanserna med staden Lübeck.

Marinchef Ewa Skoog Haslum betalar sista delen av skulden till staden Lübeck .
Marinchef Ewa Skoog Haslum betalar sista delen av skulden till staden Lübeck .
Marinchef Ewa Skoog Haslum betalar sista delen av skulden till staden Lübeck . Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Den svenska marinen har ett mycket nära samarbete med sina tyska kollegor. Här samtalar marinchefen med sin tyska motsvarighet, Viceamiral Jan Christian Kaack.
Den svenska marinen har ett mycket nära samarbete med sina tyska kollegor. Här samtalar marinchefen med sin tyska motsvarighet, Viceamiral Jan Christian Kaack. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En sextett från Marinens musikkår förgyllde firandet.
En sextett från Marinens musikkår förgyllde firandet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

De tio skeppen som utgjorde svenska flottans födelse gjorde tämligen omgående nytta i kampen om Östersjön mot framför allt danskarna. Sedermera byggde Sverige upp en egen skeppsbyggnadsförmåga som fortfarande levererar örlogsfartyg till Marinen

Den 27 maj 2022 besökte Svenska marinen Lübeck  för sitt femhundraårsfirande. Marinchef Ewa Skoog Haslum räckte över en synbolisk slutbetalning för de första tio fartygen som Gustav Vasa köpta av staden och som blev den Svenska flottans födelse.
Skonerterna HMS Gladan och HMS Falken är goda representanter för marinen och Sverige. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Dagen var festlig när de båda skonerterna gled in till kaj i Lübeck till tonerna från såväl en sextett från Marinens musikkår som den Tyska marinens musikkår. Många kom ner till kajen för att se de båda skonerterna och lyssna till musiken.

Men hur var det nu med betalningen? Marinchef Ewa Skoog Haslum klargjorde på ett skämtsatt sätt situationen i det tal hon höll i stadens Rådhus:

–Historikerna är inte överens huruvida Gustav Vasa köpte, hyrde eller helt enkelt stal fartygen. Flera svenska sjöofficerare har sedan dess besökt staden och gjort symboliska betalningar, men utan att få ett kvitto. Jag har därför idag lämnat över det kvarvarande beloppet och hoppas att vi alla kan blicka framåt mot ett fortsatt bra samarbete.

Firandet av Marinen 500 år går nu vidare till Stockholm och kommande helg.