Nordiska specialistofficerare diskuterade marin säkerhet

Den 3 - 5 maj genomfördes för första gången ett nordiskt möte mellan seniora specialistofficerare i marinen. Mötet kallas Nordic Navy Senior Enlisted Seminar (NNSES) och är en del av det nordiska samarbetet Nordefco.

Amerikansk soldat
Amerikansk soldat
Den amerikanske marinförvaltaren, Chief Petty Officer of the Navy, Russel L. Smith, föreläste om personalfrågor och rekrytering. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Föreläsningssal med åhörare
Temat för seminariet är säkerhet till sjöss och den norska örlogskaptenen Frode Mjelde berättade om olyckan med fregatten Helge Ingstad 2018. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Officerare promenerar utomhus
Seminariet genomfördes på Berga, Haninge garnison med svenska marinförvaltaren Magnus Hall som värd. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Sammanlagt 63 specialistofficerare från svenska, norska, finska och danska marinen möttes på Haninge garnison för att ubyta erfarenheter och knyta kontakter. Svenska marinen var värd för seminariet som kommer att bli en årligen återkommande aktivitet.

–Samarbete och nätverk mellan de nordiska länderna är av stor betydelse för vår gemensamma förmåga att lösa uppgifter tillsammans, inte minst i det rådande omvärldsläget. Det var första gången seminariet hölls och jag är mycket glad och stolt över att kunna visa upp den svenska marinen för våra gäster, säger marinförvaltare Magnus Hall.

Temat för mötet var att vidareutveckla medvetenheten för säkerhet och arbetsmiljö, i syfte att förebygga olyckor och skador i marinens verksamhet.

–Specialistofficeren ansvarar för att de praktiska militära kärnkunskaperna vidmakthålls, samtidigt som yrkesskicklighet och expertis är centralt för chefskapet på förbandsnivå. Här har vi mycket att lära av varandra, säger Magnus Hall.

Under veckan deltog även den amerikanska marinförvaltaren Russel L. Smith som föreläste om personalfrågor och rekrytering.