Marinen förstärks med ännu en korvett

Den 4 maj välkomnade marinen HMS Gävle tillbaka i tjänst. Korvetten har genomgått en större modernisering under ett antal år, men har nu överlämnats av Försvarets materielverk (FMV) till Försvarsmakten.

Korvett
Korvett
Moderniseringen av HMS Gävle innebär att mycket innanför skrovet bytts ut mot toppmodern teknik som ger effektivare vapenverkan. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Kommandobrygga
Kommandobryggan på HMS Gävle. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Fartyg
HMS Gävle med fartygsnummer K 22 sjösattes 1990 och är av Göteborgklass. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Moderniseringen av HMS Gävle och systerfartyget HMS Sundsvall innebär att skrovet är det samma som tidigare, men insidan har bytts ut mot toppmodern teknik som ger effektivare vapenverkan i strid på, över och under vattenytan. De tidigare korvetterna av Göteborgsklass blir efter genomförd modernisering korvetter av Gävleklass.
–Jag välkomnar HMS Gävle med besättning tillbaka till flottiljen, nu har vi ännu ett fartyg som kan bidra till den ständigt pågående sjöövervakningen och delta i förmågehöjande övningar. Med tanke på hur omvärldsläget har utvecklats är hon ett särskilt välkommet bidrag som kommer att göra skillnad, säger Robert Schöllin, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen.

Champange
Fartyget levererades till marinen under onsdagen. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Moderniseringen har genomförts vid Saabs varv i Karlskrona som nu fortsätter arbetet med systerfartyget HMS Sundsvall, som beräknas kunna levereras till Försvarsmakten senare i år. Några av förändringarna på fartygen är en helt ny sensorpark med bättre spaningsradar och eldledning, nya system för stridsledning och navigation och totalrenovering av skeppsköket.

HMS Gävle togs ur tjänst 2012 för halvtidsmodifiering. Med anledning av Försvarsmaktens ekonomiska situation försenades processen, men arbetet återupptogs senare. Försvarsmakten välkomnar nu den förstärkning och tillväxt som korvetterna innebär.