Gemensam lägesbild –en förutsättning

De senaste dagarna har örlogsfartyg från Sverige, Finland och USA övat i norra Östersjön. HMS Gävle och HMS Carlskrona, med ett 80-tal sjömän, har utgjort det svenska bidraget.

Det amerikanska amfibiefartyget USS Kearsarge är ett landstigningsfartyg av Wasp-klass.
Det amerikanska amfibiefartyget USS Kearsarge är ett landstigningsfartyg av Wasp-klass.
Det amerikanska amfibiefartyget USS Kearsarge är ett landstigningsfartyg av Wasp-klass. Foto: HMS Carlskrona/Försvarsmakten

Det aktiva försvaret bygger på att Försvarsmakten konstant har en god lägesuppfattning. Marinen fortsätter därför att öva intensivt, såväl enskilt som tillsammans med andra nationer, och finns runt vår kust. Tillsammans med fem finska fartyg och tre amerikanska fartyg, däribland USS Kearsarge, har korvetten HMS Gävle och patrullfartyget HMS Carlskrona tränat på att bland annat upprätta en gemensam lägesbild. Det betyder att man för över information mellan fartyget om hur läget är på ytan och i luften. Dessutom har man övat ytstrid och luftförsvar. Örlogskapten Johan Månsson är fartygschef på HMS Carlskrona:

– Sådana här samövningar är viktiga för att ytterligare utveckla vår interoperabilitet med finska och amerikanska marinen. Som partnerland får vi också möjlighet att testa vår gemensamma kommunikation och de procedurer som används inom Nato. Ett värdefullt tillfälle för besättningen att utvecklas och bli bättre.

Korvetten HMS Gävle har för bara några veckor sedan kommit tillbaka till Marinen efter att moderniserats. Hon är ett välkommet bidrag i marinen.

HMS Gävle tillsammans med finska FNS Hämeenmaa.
HMS Gävle tillsammans med finska FNS Hämeenmaa. Foto: Finnish Combat camera