Fängelse för Muskö-intrång

I dag föll tingsrättsdomen för de två utländska medborgare som bröt sig in på Musköbasen i december 2018. Båda döms till fängelse i ett år och fyra månader.

skyddsobjekt
skyddsobjekt
Foto: Tomas Berglund/Försvarsmakten

Det var i början av december 2018 som två obehöriga individer under två nätter tog sig in på Musköbasen. Det första intrånget upptäcktes inte, men andra gången upptäcktes de av en skyddsvakt och omhändertogs.

Männen som är från Belgien respektive Storbritannien dömdes i Södertörns tingsrätt för obehörig befattning med hemlig uppgift, obehörigt tillträde till skyddsobjekt och olovlig avbildning av skyddsobjekt till fängelse i ett år och fyra månader. Dessutom förverkades deras dator och minneskort där de lagrat bilder och filmer.