Fartyg från flera Natoländer besöker Stockholm

Fyra örlogsfartyg ur Natos stående flottstyrka besöker Stockholm i helgen. Tidigare i veckan har de genomfört övningar med den svenska ubåten HMS Uppland. Besöket och övningsverksamheten är planerad sedan tidigare.

Fregatt
Fregatt
Den nederländska fregatten HNLMS De Zeven Provinciën på väg in i Frihamnen i Stockholm på fredagen. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Fregatt
HNLMS De Zeven Provinciën angör kaj i Frihamnen i Stockholm. Örlogsbesöket är planerat sedan tidigare. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Fregatt
Den kanadensiska fregatten HMCS Halifax lägger till i Frihamnen i Stockholm. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten

På fredagen anlöpte den nederländska fregatten HNLMS De Zeven Provinciën, den kanadensiska fregatten HMCS Halifax, den tyska korvetten FGS Erfurt och ett tyskt tankfartyg Frihamnen i Stockholm. Fartygen är en del i Natos stående flottstyrka Standing Nato Maritime Group 1, SNMG 1. Den franska jagaren FS Latouche-Tréville som också ingår i styrkan är kvar till sjöss. 

Örlogsbesök genomförs kontinuerligt för att besättningarna ska kunna vila och för att fartygen ska kunna bunkra mat och andra förnödenheter. Fartygen har genomfört övningar med den svenska ubåten HMS Uppland under den gångna veckan. Under nästa vecka kommer fartygen i SNMG 1 att delta i fortsatta övningar med marinen i Östersjön. Det här är övningar som förbättrar möjligheterna till samverkan och ökar den operativa förmågan. 

– Nato lär sig av svenska insikter och expertis på det operativa området, och jag uppskattar dessa övningar som är på hög nivå och som vi regelbundet genomför med den svenska Marinen, säger kommendör Ad van de Sande, befälhavare för SNMG 1. 

Sex av Natos medlemsländer har kust mot Östersjön och deltar återkommande i övningar med både den svenska och finska marinerna. 

Noterbart är att fregatten HNLMS De Zeven Provinciën är det åttonde fartyget i den nederländska flottan att bära samma namn. Det finns till och med en lag som föreskriver att ett fartyg i Koninklijke Marine alltid måste ha det namnet. Det första sjösattes redan 1665 och fick sitt namn efter de sju självständiga provinser som bildade den nederländska republiken.