Visbykorvett övar med dansk fregatt i södra Östersjön

De närmsta dagarna kommer den svenska korvetten HMS Karlstad att öva tillsammans med den danska fregatten HDMS Niels Juel. Övningen äger rum i södra Östersjön och sker inom ramen för JEF, Joint Expeditionary Force. Även svensk sjöoperativ helikopter deltar.

korvett
korvett
Den svenska korvetten HMS Karlstad övar inom ramen för JEF, Joint Expeditionary Force. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
fregatt
Övningen sker tillsammans med den danska fregatten HDMS Niels Juel. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
soldater
Försvarsminister Peter Hultqvist besökte styrkan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Försvarsminister
Peter Lindén, fartygschef på HMS Karlstad, berättade om övningen för försvarsministern. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Svensk säkerhet är beroende av samarbete med andra nationer och organisationer, där JEF är ett av flera samarbeten. JEF är ett ramverk för en snabbinsatsstyrka som leds av Storbritannien och ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa. Tio länder ingår i samarbetet, bland annat Sverige och Danmark som kommande dagar genomför gemensamma övningar i södra Östersjön.

Sverige har varit en del av JEF-samarbetet i flera år och marinens fartyg har deltagit vid gemensamma övningar vid flera tillfällen tidigare. Övningen är bland annat föranledd av det allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläget.

– Vi kommer att öva på att upprätta en gemensam lägesbild, det vill säga att dela information om läget till sjöss och i luften mellan fartygen. Att ha en gemensam lägesbild är helt centralt för allt samarbete, säger Peter Lindén som är fartygschef på HMS Karlstad.

Samtidigt som övningen pågår genomför HMS Karlstad utökad sjöövervakning och visar närvaro till sjöss. Försvarsmakten övervakar det svenska sjöterritoriet året om och dygnet runt med både rörliga och fasta sensorer.