"Vi ska aldrig bli tagna på sängen"

Under julhelgen har en stor bredd av Försvarsmaktens personal varit aktiv. En viktig uppgift som alltid måste lösas är arbetet med en aktuell lägesbild av närområdet. Det sker genom löpande bevakning, inhämtning och bearbetning med olika system och verktyg.

Försvarsmaktens jaktflyg dokumenterade två ryska landstigningsfartyg när de löpte in i Östersjön på juldagen 2021.
Försvarsmaktens jaktflyg dokumenterade två ryska landstigningsfartyg när de löpte in i Östersjön på juldagen 2021.
Jaktflyget var uppe i luften på juldagen för att kontrollera och dokumentera två ryska landstigningsfartyg av Ropucha-klass. Foto: Försvarsmakten
Försvarsmaktens jaktflyg dokumenterade två ryska landstigningsfartyg när de löpte in i Östersjön på juldagen 2021.
Förutom sensorer och radarstationer är jaktflyget en snabb och tillgänglig resurs för att få en förståelse för vad som sker i vårt närområde, här och nu. Foto: Försvarsmakten
Försvarsmaktens jaktflyg dokumenterade två ryska landstigningsfartyg när de löpte in i Östersjön på juldagen 2021.
Den information och dokumentation som piloten får med sig hem är en viktig pusselbit i arbetet med att skapa en aktuell lägesbild. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten tillämpar ett aktivt försvar vilket innebär att det alltid finns förmågor och resurser som är snabbt gripbara och som kan aktiveras med kort varsel utifrån rådande läge. Jaktflyget gick till exempel upp på juldagen för att dokumentera och kontrollera två ryska landstigningsfartyg som löpte in i Östersjön. Aktiviteten i sig är inte nödvändigtvis uppseendeväckande men Försvarsmakten är alltid vaksam på utländsk verksamhet i närområdet.

Den ökade militära aktiviteten i vårt närområde medför högre krav på en aktuell och relevant lägesbild.
– En korrekt lägesbild är avgörande för att jag ska kunna göra rätt bedömningar och vidta de åtgärder och anpassningar som situationen och omvärldsläget kräver, oavsett om det är på annandag jul eller en vanlig vardag, säger Försvarsmakten insatschef Michael Claesson.

Försvarsmakten följer säkerhetsläget i närområdet mycket noga, dygnet runt – året runt. Högtider och långhelger är inget undantag.
– Tvärtom, det är när andra är lediga och fokuserar på annat som vårt uppdrag blir extra viktigt. Vi ska aldrig bli tagna på sängen. Vi ska alltid vara beredda, säger Michael Claesson.