Marinens inre strid

Viktiga branschdagar

En besättning som kan hantera en skadesituation i fartyget har långt större chans att upprätthålla sin förmåga och uthållighet till strid. Sjöstridsskolan har sedan flera år arrangerat branschdagar inom det viktiga området "inre strid".

Seminarierna inom området verkanstålighet vänder sig till medarbetare i såväl Försvarsmakten som andra myndigheter och företag inom branschen. Årets upplaga bjöd på flertalet internationella föredragshållare. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Marinens inre strid seminarium, MISS.
Marinens branschdagar för säkerhet och skydd ombord, 2021
Sjöstridsskolans utvecklingsenhet tillsammans med sjösäkerhetssektionen ligger bakom arrangemanget som varje år drar omkring 150-200 personer. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Leverantörer med koppling till säkerhet ombord har möjlighet att visa tjänster och produkter för besökarna. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Förra veckan genomfördes marinens seminarium om inre strid, MISS, under två dagar i Karlskrona. Syftet med dagarna är att vara en mötesplats för funktionen verkanstålighet där nyheter och erfarenheter delas, kunskaper och färdigheter diskuteras. Seminariedagarna har hittills genomförts årligen, så när som på förra året då det fick ställas in på grund av pandemin.

Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Verkanstålighet kan enkelt översättas med säkerhet och skydd ombord, det vill säga det inbyggda skyddet som fartygsplattformen har samt de rutiner för hur en besättning hanterar och prioriterar olyckor eller skador på materiel och besättning ute till havs.

– Det är av stor vikt att vi utvecklar och bibehåller vår förmåga inom verkanstålighet i syfte att hantera skadesituationer som kan uppstå i fartygen genom haverier eller yttre påverkan, säger Mattias Osbäck, en av SSS medarbetare som arrangerar MISS sedan flera år tillbaka.

Till seminariet är såväl Försvarsmaktens anställda som medarbetare vid myndigheter och företag inom branschen inbjudna. På programmet i år har besökarna bland annat kunnat ta del av forskningsresultat inom energilagring, en redogörelse för vad den norska marinen har lärt av förlisningen av stridsfartyget Helge Ingstad och utvecklingen av 3D-scanning.