Fokus på luftförsvar

Under den gångna veckan har det varit extra mycket marin verksamhet i Hanöbukten. Fartyg från de båda sjöstridsflottiljerna har övat luftförsvar i alltifrån solsken och vindstilla till kulingvindar och regn. Omväxlande väder således, precis som verksamheten till sjöss har varit.

Två flygplan som bogserar mål efter sig, passerar ovanför HMS Visby.
Två flygplan som bogserar mål efter sig, passerar ovanför HMS Visby.
Två flygplan som bogserar mål efter sig, passerar ovanför HMS Visby. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Några av fartygen lämnar Karlskrona skärgård för övningar i Hanöbukten.
Några av fartygen lämnar Karlskrona skärgård för övningar i Hanöbukten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Härnösand kastar loss från Karlskrona Örlogshamn.
HMS Härnösand kastar loss från Karlskrona Örlogshamn. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Luftförsvars- och telekrigspersonalen har slitit hårt under veckan.
Luftförsvars- och telekrigspersonalen har slitit hårt under veckan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Attackflyg och sjömålsrobotar utgör verkliga hot mot örlogsfartyg, särskilt i ett litet hav som Östersjön där landbaserat flyg snabbt kan nå överallt. Besättningarna på de fyra deltagande Visbykorvetterna, Patrullfartyget HMS Stockholm och minröjningsfartyget HMS Vinga har fått slipa på sina kunskaper i högt tempo.

I november 2021 övade fartyg ur de båda sjöstridsflottiljerna luftförsvar i Hanöbukten. Totalt deltog sju fartyg och cirka 200 personer.
Även om det mesta av luftförsvaret styrs från stridsledningscentralen är kulspruteskyttarna en viktig del av närförsvaret. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Enkelt och avancerat på samma gång

Veckan har innehållit såväl grundläggande som svårare övningar, inom- och utomskärs. Målflygplan har bogserat mål som fartygen skjutit mot och man har övat på att hantera såväl radarstörning som egna motmedel. Visbykorvetterna har i sin grundkonstruktion goda förutsättningar då man är smyganpassade och därför svårare att låsa på, för en sjömålsrobot.

Nina Vinde är fartygschef på HMS Visby:
–Det som är så viktigt med den här typen av övningar är att vi får träna i detalj på de metoder vi ska använda. Sedan utvärderar vi samma kväll och pratar om vad som gick bra och mindre bra. När vi kastar loss nästa dag arbetar vi in våra tidigare erfarenheter och gör det bättre.

I november 2021 övade fartyg ur de båda sjöstridsflottiljerna luftförsvar i Hanöbukten. Totalt deltog sju fartyg och cirka 200 personer.
Nina Vinde är, sedan två år tillbaka, fartygschef på HMS Visby. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ett lagarbete

Som alltid är det besättningens förmåga att jobba ihop som är avgörande. Alla personer ombord gör sin lilla del som tillsammans bildar en helhet. Även saker som tidigare övats måste repeteras för att hålla kunskaperna färska.

–Vi har tränat alla delar av organisationen, från utkikarna och skyttarna på bryggan till manöverofficeren som manövrerar fartyget och kanske framför allt, personalen i stridsledningscentralen, sammanfattar Nina Vinde

I november 2021 övade fartyg ur de båda sjöstridsflottiljerna luftförsvar i Hanöbukten. Totalt deltog sju fartyg och cirka 200 personer.
Manöverofficeren är den som navigerar och manövrerar fartyget. Hon har en avgörande uppgift, särskilt inom luftförsvar där situationen snabbt kan förändras. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten