Swenex 21 har lämnat kajen

I går kastade fartygen loss från sina ordinarie baser i Karlskrona, Göteborg och Stockholm. Kursen är satt mot övningsområdena där totalt elva dygns övningar väntar. Marinbasens personal startade dock redan två dagar tidigare för att börja jobba med logistiken runt övningen.

Visbykorvetten HMS Helsingborg tar ombord de sista förtöjningstamparna innan man lämnnar Berga.
Visbykorvetten HMS Helsingborg tar ombord de sista förtöjningstamparna innan man lämnnar Berga.
Visbykorvetten HMS Helsingborg tar ombord de sista förtöjningstamparna innan man lämnar Berga. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Öarna närmast Karlskrona örlogshamn söks av med hundar efter fientlig trupp.
Öarna närmast Karlskrona örlogshamn söks av med hundar efter fientlig trupp. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Soldater ur basskyddskompaniet skyddar en fordonstransport.
Soldater ur basskyddskompaniet skyddar en fordonstransport. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Årets Swenex, Swedish Naval Exercise 21, genomförs i huvudsak i två områden. På sydkusten är fokus sjöfartsskydd, där man tränar på att se till att viktig sjöfart och egna stridsfartyg kan röra sig. Längre norrut, på ostkusten, övar amfibieförband och sjöstridskrafter på att försvara Sverige mot ett direkt angrepp. Marinbasen kommer att ge såväl skarpt som övat logistikstöd i båda områdena med alltifrån vapen till drivmedel och reservdelar. Huvudansvaret för planeringen av övningen har Sjöstridsskolan haft och totalt deltar ett 25-tal fartyg och cirka 2200 soldater och sjömän.

Tillsammans med andra

Samtliga marina förband är med i övningen. Swenex genomförs samtidigt som Flygvapnets luftförsvarsövning och de båda övningarna har många gemensamma delar. Helikopterflottiljen stödjer med både tunga och lätta helikoptrar, som både utgår från baser iland men också finns baserade ombord på fartygen. Även Kustbevakningen deltar med fartyg och flygplan för att stärka totalförsvaret. Slutligen deltar finska Försvarsmakten, som är Sveriges viktigaste samarbetspartner med åtta fartyg från kustflottan.

Sonaroperatörerna på HMS Sturkö söker efter eventuella minor i farleden.
Sonaroperatörerna på HMS Sturkö söker efter eventuella minor i farleden.
Sonaroperatörerna på HMS Sturkö söker efter eventuella minor i farleden. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Röjdykare gör sig klara för att söka av skroven på korvetterna efter eventuella utplacerade sprängladdningar.
Röjdykare gör sig klara för att söka av skroven på korvetterna efter eventuella utplacerade sprängladdningar. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Manöverofficeren backar ut HMS Sturkö från kajen.
Manöverofficeren backar ut HMS Sturkö från kajen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Kapten Martin Wigren är fartygschef på HMS Sturkö och har ansvar för att övriga fartyg så snabbt som möjligt kan komma ut till sjöss.
Kapten Martin Wigren är fartygschef på HMS Sturkö och har ansvar för att övriga fartyg så snabbt som möjligt kan komma ut till sjöss. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Minsökning inledde övningen

Ett av de första övningsmomenten för fartygen i Karlskrona stod minröjningsfartygen för. Deras uppgift var att se till att korvetter, ubåtar och stödfartyg säkert kunde komma ut till sjöss utan att sprängas av utlagda minor. Martin Wigren är fartygschef på röjdykarfartyget HMS Sturkö:

— Morgonen började med att mina röjdykare sökte av skroven på korvetterna efter sprängladdningar. Därefter kastade vi loss och började söka av farlederna ut mot Hanöbukten med vår sonar. Hittar vi något så kan vi välja att spränga det eller att göra en kringgångsled så att fartygen kan gå runt minorna istället. I krig kommer vår huvuduppgift att vara just detta, att se till att egna stridsfartyg och viktig sjöfart kan komma dit de behövs.