Nu stärks försvaret av västkusten

I rask takt fylls den stora öppna gräsytan på Göteborgs garnison upp av soldater, officerare och civilanställda. Trots att dagen bjuder på regn, rusk och klassiska västkustvindar är energin ute på det blöta fältet på topp. Den 1:a oktober 2021 är nämligen en historisk dag och viktig milstolpe på Försvarsmaktens och marinens resa mot ett mer robust försvar. Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, ska invigas.

soldater med basket
soldater med basket
Trots regn och rusk samlades all personal som nu blir del av det nya regementet ute på den stora gräsytan på Göteborgs garnison. Med 600 anställda och 300 värnpliktiga har Älvsborgs amfibieregemente nu en stabil grund att bygga vidare på under hela försvarsbeslutsperioden. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Kronprinsessan Victoria
På plats från hovet för att inviga det nya regementet fanns H.K.H kronprinsessan Victoria. På bilden syns hon i samband med en inspektion av uppställd trupp. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Soldater som står uppställda
Under ceremonin hölls anföranden från såväl överbefälhavaren som försvarsministern och tillträdande chefen för Älvsborgs amfibieregemente, överste Fredrik Herlitz. Samtliga lyfte de fram vikten av det nya regementet för såväl civilsamhälle som Försvarsmakten. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Till ljuva toner från marinens musikkår återinvigdes så, den 1:a oktober 2021, Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, av H.K.H. kronprinsessan Victoria. En händelse vars betydelse underströks av såväl överbefälhavaren som försvarsministern i sina respektive anföranden under ceremonin. Västkustens hamnar är avgörande för såväl civilsamhället som Försvarsmakten och dess skydd kommer nu bli starkare.

Viktig infrastruktur får bättre skydd

Försvarsmakten ska växa med fem regementen och en flottilj för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Genom en större permanent närvaro kommer Älvsborgs amfibieregemente, vars krigsförband karaktäriseras av en hög tillgänglighet, bidra till ett starkare skydd av viktig infrastruktur längs med hela västkusten. Infrastruktur vars betydelse är minst lika avgörande i fred som kris och krig.

– Med ytterligare ett amfibieregemente etablerat här på västkusten ökar vi inte bara vår förmåga att verka i flera riktningar samtidigt, utan också vår förmåga att permanent skydda viktig infrastruktur längs med hela Sveriges kust. Infrastruktur vars funktion är minst lika avgörande för Sverige såväl nu som vid kris eller krig, säger överste Fredrik Herlitz, nyligen utnämnd chef för Älvsborgs amfibieregemente och Göteborgs garnison.

Bra förutsättningar för fortsatt tillväxt

I samband med regementets återupprättande övertar chefen för Älvsborgs amfibieregemente, förutom krigsförbanden 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö, även garnisonschefskapet över Göteborgs garnison. Något som i praktiken innebär att Amf 4 redan från dag ett innefattar nära 600 medarbetare och 300 värnpliktiga.

– Att bygga upp ett nytt regemente med nya förmågor tar tid men vi kommer att kunna verka från dag ett. Sveriges krigsavhållande förmåga kommer nu öka över tiden och vårt bidrag till säkerhet och stabilitet i närområdet kommer bli större för var dag som går, avslutar Herlitz.