Sjöoperativ helikopter - en naturlig del av sjöstriden

Den stora marinövningen Northern Coasts 21 har pågått i fem dygn och är därmed halvvägs. I fartygsstyrkan ingår sjöoperativ helikopter från helikopterflottiljen som en naturlig och värdefull resurs. Piloter, uppdragsspecialister och helikoptertekniker har sedan övningens start funnits ombord på HMS Carlskrona.

Under Northern Coasts har en sjöoperativ helikopter 15 varit ombordbaserad på HMS Carlskrona, en värdefull resurs för sjöstyrkan.
Under Northern Coasts har en sjöoperativ helikopter 15 varit ombordbaserad på HMS Carlskrona, en värdefull resurs för sjöstyrkan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ombordbaserad helikopter har varit en vanligt förekommande vid övningar sedan de marina insatserna mot pirater utanför Somalia, för ungefär tio år sedan. Även om uppgifterna mot pirathot skiljer sig mycket från modern sjöstrid så är helikopterns styrkor de samma; räckvidden, snabbheten och förmågan att vara en framskjuten spaningssensor.

– Genom att använda helikoptern för spaning behöver vi inte heller använda våra egna sensorer, som radar, lika ofta utan kan uppträda mer dolt, säger Fredrik Linder som är fartygschef på HMS Carlskrona.

Som alltid - ett lagarbete

Helikoptertypen som kan baseras ombord på marinens fartyg benämns helikopter 15b och är Försvarsmaktens lättaste helikopter. Förutom HMS Carlskrona kan den baseras ombord på tre av Visbykorvetterna. Under Northern Coasts har den använts för alltifrån personaltransporter till framskjuten spaning under ytstridsövningar. Per är en av piloterna i övningen, och jobbar till vardags på tredje helikopterskvadronen i Ronneby:

– När vi jobbar ombord på helikoptern är vi två piloter och en uppdragsspecialist, och alla har sina speciella uppgifter ombord. Ombord jobbar vi som ett lag för att maximera effektiviteten på helikoptern.

Uppdragsspecialistens främsta uppgift är att använda den utrustning helikoptern kan utrustas med , det kan vara allt ifrån handhållen kamera till mer avancerade elektrooptiska sensorer för att spana efter andra fartyg.

Uppdragsspecialisten använder helikopterns kamera för att passivt spana efter fartyg på långa avstånd.
Uppdragsspecialisten använder helikopterns kamera för att passivt spana efter fartyg på långa avstånd.
Uppdragsspecialisten använder helikopterns kamera för att passivt spana efter fartyg på långa avstånd. Foto: Tredje helikopterskvadronen/Försvarsmakten
FDO, Flight Deck Officer jobbar på helikopterdäck för att helikoptern ska kunna landas, startas och tankas på ett säkert sätt.
FDO, Flight Deck Officer jobbar på helikopterdäck för att helikoptern ska kunna landas, startas och tankas på ett säkert sätt. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Genomgång i fartygets stridsledningscentral innan helikoptern startar och genomför ett uppdrag.
Genomgång i fartygets stridsledningscentral innan helikoptern startar och genomför ett uppdrag. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Internationellt utbyte

I Northern Coasts 21 ingår stabspersonal, ubåt, ytstridsfartyg, stödfartyg, helikoptrar och flygplan från 13 nationer. I årets övning deltar totalt ett 30-tal fartyg och omkring 2 000 personer. Det internationella dimensionen är självklart betydande och det har också varit så för HMS Carlskrona och helikopterbesättningarna:

– Det största utbytet hittills under Northern Coasts har varit att vi har fått testa hur vi fungerar som luftburen sensor mot andra nationer. Samtidigt har vi också blivit testade i att få stöd av andra länder genom den tyska fregatten Hamburg. Vi ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans med utländska enheter. Det finns mycket kvar att göra där, avslutar helikopterpiloten Per.