Att tanka till sjöss

Att kunna tanka till sjöss gör att stridsfartygen kan slippa lägga många timmar på att gå till närmaste hamn och istället kan vara kvar i området. Under övningen Northern Coasts är HMS Carlskrona stödfartyg, där en av uppgifterna är att förse andra med brännolja.

Under den stora marinövningen Northern Coasts 21 är HMS Carlskrona stödfartyg. Det innebär bland annat att hon tankar andra fartyg, oftast ute till sjöss. Då slipper stridsfartygen gå in till kaj och kan istället utföra uppgifter i operationsområdet.
Under den stora marinövningen Northern Coasts 21 är HMS Carlskrona stödfartyg. Det innebär bland annat att hon tankar andra fartyg, oftast ute till sjöss. Då slipper stridsfartygen gå in till kaj och kan istället utföra uppgifter i operationsområdet. Foto: Jim mie Adamsson/Försvarsmakten

Den stora internationella marinövningen Northern Coasts går in i sin andra och sista vecka. De trettiotalet fartygen i övningen har tillsammans övat på att genomföra integrerade marina operationer för att behålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet.

Sjömanskap på hög nivå

Under övningen är HMS Carlskrona ett av de fartyg som kan tanka andra till sjöss. Det gör att tiden i operationsområdet för de andra fartygen förlängs, och övningen blir effektivare. Att manövrera två fartyg nära varandra kräver dock regelbunden övning.

– Metoden vi använder kallas Ras astern och går ut på att vi släpar en slang som fartyget efter oss plockar upp. Den ansluts den till det andra fartyget och sedan börjar vi pumpa över brännolja, säger Johan Ekman som är maskintjänstchef på HMS Carlskrona.

Dessutom gäller det att ha koll på alla slangar och tampar som används för operationen.

Många slangar och tampar gör att mycket träning och ett gott sjömanskap krävs.
Många slangar och tampar gör att mycket träning och ett gott sjömanskap krävs.
Många slangar och tampar gör att mycket träning och ett gott sjömanskap krävs. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Ombord på Patrullfartyget Stockholm kopplas slangen in och brännolja kan föras över.
Ombord på Patrullfartyget Stockholm kopplas slangen in och brännolja kan föras över. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Norska fartyget KNM Steil övade  också på att föra över bränsle.
Norska fartyget KNM Steil övade också på att föra över bränsle. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Olikfärgade spadar som rörs i olika mönster gör att fartygen snabbt och säkert kan kommunicera med varandra.
Olikfärgade spadar som rörs i olika mönster gör att fartygen snabbt och säkert kan kommunicera med varandra. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

En gemensam standard

Northern coasts är en internationell övning med fartyg från 13 nationer. Patrullfartyget HMS Stockholm var ett av fartygen som fyllde upp sina tankar i Hanöbukten. Det norska fartyget KNM Steil var också en av kunderna även om man i det här fallet bara övade på metoden och inte pumpade över någon brännolja.

–Det är alltså ingen som helst skillnad på att bunkra ett svenskt, tyskt eller danskt fartyg, vi gör på exakt samma sätt och använder en gemensam Nato-metod, avslutar Johan Ekman.