Att använda resurserna rätt

Till helgen förtöjer ett stort antal utländska örlogsfartyg i Karlskrona. Såväl kajer i örlogshamnen som utanför kommer att användas för att få plats. För att kontrollera kajerna efter farliga föremål sökte dykare från marinen och Kustbevakningen av dessa. Ett samarbete som båda är nöjda med och som är effektivt ur flera perspektiv.

Dykarna från Kustbevakningen och marinen dyker tillsammans. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Den stora årliga marinövningen Northern Coasts startar i år med en hamnfas i Sverige. Som värdland är Sverige ansvarig bland annat för hamnsäkerheten. En del i den är att kontrollera att inga farliga objekt finns vid fartygens förtöjningsplatser.

Joakim Håkansson och Per Edling är överens om att samarbetet både är utvecklande och präglas av enkelhet.
Joakim Håkansson och Per Edling är överens om att samarbetet både är utvecklande och präglas av enkelhet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Dykarna gör sig klara för att börja söka längs med handelshamnens kajer.
Dykarna gör sig klara för att börja söka längs med handelshamnens kajer. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Erfarenheter utbyts mellan de båda myndigheterna.
Erfarenheter utbyts mellan de båda myndigheterna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Utbildade tillsammans

Dykare från Kustbevakningen och Marinen har därför sökt av de kajer som används. Ett jobb som är både tidskrävande och utmanande då sikten inte är den bästa på flera platser. Samarbetet förenklas av att dykarna från de båda myndigheterna är utbildade på samma ställe, Sjöstridsskolan. Att detta samarbete är uppskattat från båda håll är tydligt:

– Kustbevakningen ingår i totalförsvaret och ser därför samverkan med
Försvarsmakten som viktigt. Att vi dessutom kan använda varandras resurser, kompetens och utrustning är också en väldigt viktig del, säger Joakim Håkanssom från Kustbevakningen.

Per Edling som är chef för Tredje sjöstridsflottiljen ser samarbetet som något självklart:

– Det här är ett utmärkt exempel på när vi tillsammans kan använda statens resurser på allra bästa sätt.