Ny mark till kommande regementet i Sollefteå

Fortifikationsverket har nu förvärvat ytterligare mark som blir en viktig pusselbit i den fortsatta planeringen av det nya regementet i Sollefteå. Området består av 106 000 kvadratmeter hårdgjorda ytor och ett antal kallförråd och skärmtak.

Fortifikationsverket har köpt ett område inför Försvarsmaktens kommande etablering i Sollefteå.
Fortifikationsverket har köpt ett område inför Försvarsmaktens kommande etablering i Sollefteå. Foto: Bergslagsbild
Flygbild över Sollefteå.
Flygbild över Sollefteå. Foto: Rolf Bostedt

– Det är en bra fastighet för Försvarsmaktens behov. Med förvärvet kan vi ta ytterligare ett steg i rätt riktning vad gäller utbildning av en eller flera lokalförsvarsskyttebataljoner, hemvärnsförband och frivilligverksamhet i regionen, säger Johan Svensson, produktionschef vid Försvarsmakten.

Säljare är NP3 Fastigheter och köpeskillingen 13,75 miljoner kronor. Fortifikationsverket äger sedan tidigare Tjärnmyrans och Stormyrans skjutfält utanför Sollefteå.