FN:s nya Mobile task force i Mali testades för första gången

Sverige, Tyskland, Storbritannien och Jordanien genomförde i maj sin första gemensamma operation i sydöstra Mali med den snabbrörliga stridsgruppen Mobile task force (MTF). I sex veckor uthärdade soldaterna extremhetta och sandstormar för att lösa uppgiften.

FN-soldater och splitterskyddade bilar i öknen.
Tyskland och Sverige arbetar sida vid sida för att försörja det svenska kompaniet med vatten, drivmedel och mat under pågående operation. Foto: Försvarsmakten
Två soldater, en från sverige och en från tyskland i Mali.
Ställföreträdande kompanichef kapten Daniel Matsson pratar ihop sig med den tyske kompanichefen Chris (till höger) gällande säkerheten på platsen. Foto: Försvarsmakten
Tre soldater i ökenuniform.
Chefen för tyska logistikkompaniet, Nadine (i mitten), och den svenska kompanifanjunkaren planerar hur de ska ta sig fram i terrängen. Längst till vänster logistikofficer Ida Sturk. Foto: Försvarsmakten

Det övergripande målet med FN-insatsen, Minusma, är att stabilisera och lugna området i syfte att skapa en tryggare vardag för civilbefolkningen men också för att FN:s civila delar ska ha möjlighet att arbeta i det tidigare oroliga området. 

– Vår närvaro har stört de våldsbejakande gruppernas möjlighet att agera.  Med våra patruller, där vi även pratat med lokalbefolkningen, har vi skapat en mycket tydligare bild av området som vi tilldelats och vår relation till våra sidoförband har fördjupats. Vi har dessutom sett till att vägen mellan städerna Gossi och Gao varit öppen för militära förband och lokalbefolkningen, säger överstelöjtnant Fredrik Åkerman, chef för Mali 13, förbandet på plats.

Sverige har arbetat sida vid sida med övriga nationer för att täcka ett så stort område som möjligt. Under ett av delmomenten integrerades det tyska förbandet med det svenska för att leverera förnödenheter i operationsområdet. Kort sagt: att se till att det svenska kompaniet försörjdes med mat, vatten och drivmedel i det otillgängliga ökenområdet. Noggrann planering stod bakom det lyckade resultatet där tyska och svenska soldater arbetade tillsammans.

– Det är enormt utvecklande att få samarbeta med andra länder. Kunskapen, relationerna och erfarenheten sprider vi vidare till kommande styrka och vi tar även med erfarenheter hem till Sverige, säger logistikofficer Ida Sturk.

För den svenska styrkan är det snart dags att lämna över stafettpinnen till nästa förband som tar över FN-insatsen i Mali.

- Vi har haft två målsättningar med den nu avslutade MTF-operationen. Den första har varit att lösa våra tilldelade taktiska uppgifter på bästa sätt. Den andra har varit att bidra till utvecklingen av Mobile task force som koncept. Vi har nu tagit första steget och fått med oss många erfarenheter avseende planering och genomförande. Dessa erfarenheter lämnar vi nu över till Mali 14. säger Åkerman.

Det kommande året fördjupas samarbetet mellan länderna ytterligare. Då kommer operationerna att avlösa varandra och målet är att den mobila styrkan ska kunna verka över hela landet.