De första Patriot-leveranserna har landat

Sverige har tagit emot de första leveranserna av materiel till luftvärnssystemet Patriot. Det är en helt ny luftvärnsförmåga som är under uppbyggnad.

Eldenhet 103 - Patriot levereras från USA med C17 flygplan som landar på Halmstads flygplats. Det pågår ett intensivt arbete på Luftvärnsregementet tillsammans med FMV med att sätta ihop, utbilda och integrera det nya luftvärnssystemet i Sveriges försvar. Foto: Anders Fall/Försvarsmakten

Kontraktet om att köpa luftvärnssystemet Patriot skrevs i augusti 2018, och nu har projektet kommit så långt att materiel börjar levereras till Sverige. Det är FMV som tar emot leveranserna och det är först senare i år som de överlämnas till Försvarsmakten. Innan det kan ske ska materielen kontrolleras och funktionstestas.

Det är många komponenter i Sveriges nya och avancerade Luftvärnssystem 103, Patriot. Bland annat lavetter, robotar och eldledningsradar från USA, lastbilar från Tyskland och radiolänksystem från Sverige. Alla olika delarna levereras nu in till FMV:s projektkontor där allt ska sättas samman till en fungerande helhet.

Införandet av Patriot är en viktig del av Försvarsmaktens tillväxt framöver. Genom införandet ökar Sveriges luftförsvarsförmåga betydligt.

Ta del av filmen som visar när en amerikansk C17 landar i Halmstad med delar av materielen och hör arméchefen Karl Engelbrektson, FMV:s chef för armémateriel Mikael Frisell, projektledaren på FMV Christer Mellgren och Luftvärnsregementets chef Mikael Beck berätta om införandets betydelse.