Första fordonen till Patriot levererade

De första fordonen avsedda för Sveriges nya luftvärnssystem Patriot har lämnats över till Försvarsmakten.


Tre militära fordon och två soldater i förgrunden.
Tre militära fordon och två soldater i förgrunden.
Patriotsystemet på väg. Nu är de första fordonen som ska dra lavetter och ledningscontainrar levererade till Luftvärnsregementet.. Foto: Anders Fall/Försvarsmakten

Hösten 2021 kommer Försvarets materielverk (FMV) att överlämna Luftvärnssystem 103, Patriot, till Försvarsmakten. De olika delarna som ingår i systemet börjar nu komma till FMV. I slutet av april överlämnade FMV de första fordonen till Luftvärnsregementet.

– Vi ser nu effekten av vår tillväxt och leveransen av de nya fordonen som är avsedda för patriotsystemet är starten på det, säger överste Mikael Beck som är chef på Luftvärnsregementet (Lv 6) i Halmstad.

Totalt har FMV anskaffat 40 olika fordon i tre olika varianter till det nya luftvärnssystemet. Leveranserna sker i omgångar under 2021. Fordonen som är tillverkade i Österrike är avropade på FMV:s ramavtal med RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles). Leveranskontrollerna sker i Sverige och utförs av FMV Test & Evaluering.

Fordonen kommer inledningsvis användas för transport av semitrailer med lavetter, radar och ledningscontainer. De kommer att börja nyttjas under sommaren vid en så kallad Sico (System Integration and Check Out) samt under utbildningen på det nya systemet.