Internationell operation i Östersjön för att städa efter världskrigen

Mellan 19 och 29 april deltar fartyg från svenska marinen i en internationell operation för att röja minor från första och andra världskriget i Östersjön. Carl Lundvall leder den svenska delen av styrkan och berättar mer om hur minröjning går till och vilka risker som finns med de snart 100 år gamla minorna.

Fartygen sjösätter obemannade farkoster för att kunna undersöka minan närmare på ett säkert sätt.
Fartygen sjösätter obemannade farkoster för att kunna undersöka minan närmare på ett säkert sätt.
Fartygen sjösätter obemannade farkoster för att kunna undersöka minan närmare på ett säkert sätt. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Under första och andra världskriget fälldes omkring 170.000 minor i Östersjön och Västerhavet. Av dessa ligger cirka 50.000 minor kvar. Operation Open Spirit genomförs årligen och syftar till att nationer runt Östersjön gemensamt gör en kraftsamling för att röja minor från de båda världskrigen. I år står Estland som värd för operationen, som genomförs i Finska viken. Svenska marinen deltar med totalt sex fartyg från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen. Samanlagt ingår ett tjugotal fartyg från elva olika nationer i operationen.

– Sverige har deltagit många gånger i den här operationen. För oss är det viktigt att bidra till en säkrare miljö i Östersjön, samtidigt får vi bra träning i både minröjning och att samarbeta med andra nationer, säger kommendörkapten Carl Lundvall, kontigenschef för Sveriges deltagande.

Carl Lundvall leder den svenska delegationen under operationen.
Carl Lundvall leder den svenska delegationen under operationen. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Sjöminor då och nu

Sjöminor kan se ut på olika sätt och utlösas av ljud, magnetism, tryckförändringar eller direktkontakt. Minorna som finns kvar från världskrigen är generellt kontaktminor som flyter i vattenvolymen men hålls fast av ett så kallat minankare vid botten.

– Generellt så utgör sjöminorna från världskrigen numera inget direkt hot mot fartyg där de ligger idag. Anledningen till det är att de i huvudsak är av typen kontaktminor, det vill säga minor som reagerar vid fysisk kontakt med fartyg som med tiden har tappat flytförmågan och sjunkit till botten, säger Carl Lundvall.

Lundvall berättar att trots att minorna ligger på botten finns det risker med de gamla minorna, som fortfarande innehåller sprängmedel och elektronik. Minor som driver iväg kan spolas upp på vid kusten eller utgöra en risk för fiskare, vid ankring eller i samband med dykning.

– Som väl är finns det dokumenterat i relativt stor utsträckning var minorna har fällts och det har gjorts ett grannlaga arbete med att kartlägga allt tillgängligt underlag om mineringarna i Östersjön. Det känns därför mycket bra att vi tillsammans med andra nationer kan söka upp och oskadliggöra de minor som finns kvar i dessa områden, säger Lundvall.

Att hitta och identifiera minor

För att hitta minorna söker fartygen systematiskt av ett begränsat område med sonar och kartlägger intressanta fyndplatser. Trots omfattande dokumentation är det svårt att veta exakt var minorna hamnat.

– För ett otränat öga kan det vara svårt att på sonaren urskilja vad som är minor men våra sonaroperatörer är otroligt skickliga på att läsa av och tolka den informationen. Att lära sig detta tar tid och kräver både utbildning och övning men även ett visst mått av talang. Trots detta behövs det en kamera eller dykare för att vi i vissa fall ska kunna bekräfta att det med säkerhet är en mina samt för att kunna fastställa vilken typ av mina vi har att göra med, Lundvall.

De svenska fartygen på väg till övningen.
De svenska fartygen på väg mot Estland och Open Spirit. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Möjliggör att nya områden öppnas upp

Hur många minor som röjs under en operation beror på i vilket område operationen genomförs. I Estniska vatten kan det röra sig om nära 100 minor under en operation som Open Spirit.

 Att söka, identifiera och röja minor på ett säkert sätt och under en längre tid är en avancerad laginsats som involverar hela fartyget. Som alla lag måste besättningarna träna för att bli riktigt duktiga på sin uppgift.

– Det viktigaste är kanske inte att hitta minorna utan att istället kunna bekräfta var minorna inte finns. Därmed kan man öppna upp nya områden för bad, dykning, ankring eller vindkraftparker som numera blir mer vanligt i Östersjön, säger Carl Lundvall.

Minor som har lokaliserats och identifieras oskadliggörs vanligtvis genom att de sprängs under kontrollerade former. Inför varje sprängning genomförs en noggrann riskanalys för att minimera påverkan på såväl djur-och natur som infrastruktur, materiel eller människor i närheten.

–  Utöver att vi genom operationer som den här själva får en kvittens på att vi tillsammans med andra nationer kan lösa uppgifter till sjöss så skickar det signaler till omvärlden om att Sverige tillsammans med andra nationer bidrar till att Östersjön blir säkrare. Vi ser fram emot att få genomföra operationen och det är förväntansfulla besättningar som kastat loss för det här, säger Lundvall.

Upphittad ammunition

Det händer att gamla minor sliter sig och driver i land på stränder även i Sverige. Skulle du hitta en mina eller något annat misstänkt explosivt föremål ska du alltid kontakta Polisen eller Försvarsmakten. Det är också bra om du kan märka ut platsen så att andra inte riskerar att skada sig och underlätta för personalen som ska ta hand om föremålet. Tänk på att aldrig vidröra dessa föremål.