Försvarsmakten avslutar insatsen i Afghanistan

Efter USA:s besked om ett militärt tillbakadragande från Afghanistan bekräftar Nato att insatsen Resolute Support Mission (RSM), i vilken Sverige deltar, kommer att avslutas.

Fordonskolonn i Afghanistan
Fordonskolonn i Afghanistan
Patrulluppdrag i norra Afghanistan 2008. Foto: Försvarsmakten
Soldater som patrullerar i Afghanistan
Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Afghanska skolflickor.
Foto: Försvarsmakten
Soldater på patrull genom vallmofält i Afghanistan
Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
En svensk soldat och två Afghanska män vilar mot en vägg i Afghanistan.
Foto: Försvarsmakten

Svensk militär personal lämnar därför Afghanistan senast i september och i nära samarbete med Tyskland och Nato.

– Försvarsmakten har haft militär närvaro i Afghanistan i nästan 20 år med uppdraget att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet i landet. Att insatsen nu avslutas är något som såväl Sverige som övriga bidragsländer haft beredskap för, säger insatschef Michael Claesson.

Sverige har för närvarande 16 personer på plats, främst stabspersonal grupperad på basen Camp Marmal utanför Mazar-e Sharif samt några medarbetare i Kabul. Det svenska bidraget innehåller inga tyngre materielsystem och det krävs därför inga särskilda transportresurser för att få hem den svenska personalen. 

– Under de år som svensk trupp funnits på plats har de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga höjts genom samarbete, utbildning och mentorering, säger Michael Claesson.

Det övergripande målet med Sveriges styrkebidrag till RSM har varit just att bidra till de afghanska försvars- och säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

– Jag vill härmed tacka alla de svenskar som bidragit till ökad stabilitet och en positivare utveckling i Afghanistan. Jag riktar även ett varmt tack till alla deras anhöriga. Samtidigt hedrar vi minnet av de fem svenskar som stupat under sin tjänstgöring och tänker på de som har skadats, säger insatschef Michael Claesson.

Det slutgiltiga beslutet att avsluta insatsen tas av regeringen.