Stärkt luftvärnsförmåga

– med integrerat sensor- och ledningssystem

I veckan har Försvarets materielverk, FMV, tecknat avtal med Saab om systemlösning för ett integrerat sensor- och ledningssystem för luftvärnet.
– Det innebär att Försvarsmaktens och arméns luftvärnsförmåga stärks ytterligare. Vår förmåga att reagera och agera om Sverige angrips kommer öka väsentligt, säger ställföreträdande arméchef, Laura Swaan Wrede.

Giraffe 4A
Giraffe 4A
Giraffe 4A Foto: Saab

Avtalet, som löper över perioden 2020-2025, omfattar både nya mobila radarstationer och uppgradering av befintliga radarsystem, tillsammans med ledningssystem och ett omfattande integrationsarbete. Radarstationerna kommer att stödja med måldata till såväl Luftvärnssystem 103 (Patriot) som Eldenhet 98.

Därmed får luftvärnet en helhetslösning som integrerar luftvärnsbataljonernas sensorer, eldenheter och ledningssystem.
– Nu får vi förmågan både att möta angrepp från taktiska ballistiska robotar samt en avsevärt ökad förmåga att upptäcka och bekämpa kryssningsrobotar och stridsflyg. Det är bra för hela Försvarsmakten och särskilt positivt för hela luftförsvaret säger Laura Swaan Wrede.