Skarp mina röjdes under övning i Finland

De senaste två veckorna har åtta svenska och finska minröjningsfartyg övat tillsammans i Finska skärgårdshavet under finsk ledning. Övningen är en del i det nära militära samarbetet mellan Sverige och Finland.

Stödfartyget HMS Trossö och ett av de svenska minröjningsfartygen.
Stödfartyget HMS Trossö och ett av de svenska minröjningsfartygen.
Stödfartyget HMS Trossö och ett av de svenska minröjningsfartygen. Foto: Försvarsmakten.
Övningen genomfördes på finskt vatten, med finsk ledning och med sju svenska fartyg och ett finskt fartyg.
Övningen genomfördes på finskt vatten, med finsk ledning och med sju svenska fartyg och ett finskt fartyg. Foto: Finska försvarsmakten
För att hitta minor används både fast sonar på fartygen, undervattensfarkoster och även röjdykare som kan undersöka misstänkta fynd.
För att hitta minor används både fast sonar på fartygen, undervattensfarkoster och även röjdykare som kan undersöka misstänkta fynd. Foto: Försvarsmakten
Som sjöman lär man sig att jobba trots att det gungar.
Som sjöman lär man sig att jobba trots att det gungar. Foto: Försvarsmakten
Den skarpa minan som hittades under övningen.
Den skarpa minan som hittades under övningen. Foto: Försvarsmakten

– Samarbetet och interoperabiliteten mellan svenska och finska marinen är på en mycket hög nivå, säger kommendörkapten Juhani Lehtimäki som är chef för den finska fjärde minröjningsdivisionen och som var finsk övningsledare.

I samband med övningen påträffade ett av de svenska minröjningsfartygen HMS Ulvön en skarp mina. Minan identifierades som en kontaktmina av typen UC120 och fälldes troligen av en tysk ubåt i samband med förstavärldskriget. Totalt fälldes cirka 165.000 minor i Östersjön och på den svenska västkusten under de båda världskrigen.

Beräkningar gör gällande att upp till 30 procent av dessa minor ligger kvar på botten. Varje år påträffas och röjs minor från denna tid. Innan fartygen lämnade övningsområdet röjdes minan av HMS Ulvön genom att en sprängladdning placerades intill minan som sedan fjärrutlöstes från fartyget.

– Det är precis det här vi som vi tränar för, genom gott sjömanskap och handhavande kunde minan oskadliggöras på ett säkert sätt. Det här är också ett resultat av att vi övat tillsammans med Finland, vi kunde hjälpa till att röja minan på finskt vatten med finsk ledning, säger kommendörkapten Carl Lundvall, svensk övningsledare från Fjärde sjöstridsflottiljen.

Under övningen har fartygen övat på att hitta och identifiera minor i finska skärgårdshavet. Fartygen har även genomfört andra moment så som luftförsvarsövning, sjöräddning och att tillsammans i styrkan ta hand om skadade. Dessutom har fartygen genomfört tävlingar i att söka av områden efter minor.

Carl Lundvall summerar övningen som ett mycket bra tillfälle för de svenska fartygen att utveckla besättningarnas egna färdigheter men även att tillsammans med finska kollegor lösa minröjningsuppgifter och hantera andra händelser till sjöss.

– Under den tid vi nu varit till sjöss har vi vidareutvecklat samarbetet med Finland. Jag känner att varje gång vi övar ihop så blir vi lite bättre. Min förhoppning är att vi nästa år kommer att kunna öva med gemensam ledning, vilket vi inte kunde i år med anledning av risken för eventuell smittspridning av covid-19, säger Carl Lundvall.