Strike – en markmålsövning

Under två veckor har övningen Strike genomförts från F 21 i Luleå.

Jas 39 Gripen över norrbottnisk terräng under övningen Strike 2020.
Se videoklippet om övningen Strike. Foto: Försvarsmakten
Jas 39 Gripen bestyckad med GBU-12 under markmålsövning Strike 2020.
Jas 39 Gripen bestyckad med GBU-12 under Strike 2020. Foto: 211sfdiv/Försvarsmakten

Namnet Jas kommer från begynnelsebokstäverna i flygplanets tre olika roller. De innefattar jakt, anfall mot sjö- och markmål samt spaning. Övningen Strike fokuserar på markmålsbekämpning. 

– Strike är en övning som samlar piloter från hela svenska flygvapnet. Den genomförs från F 21 i Luleå med anledning av att vi är kompetenscentrum för markmålsbekämpning, säger Stefan Kaarle från F 21:s flygenhet, som arbetat med planeringen av övningen.

Markmålsbekämpning kan göras på flera olika sätt, exempelvis genom att bomba eller använda den automatkanon som Jas 39 Gripen är bestyckad med.

– Inom flygvapnet har vi gemensamt framtagna rutiner och procedurer för detta som vi tagit fram tillsammans med vår taktiska utvecklingsenhet. Det är dessa rutiner och procedurer som vi övar under Strike, säger Henrik Björling, stridspilot på 211:e stridsflygdivisionen.