Nitton nationer övar tillsammans

I stormbyar kastade korvetten HMS Karlstad loss från Karlskrona örlogshamn. På själva nationaldagen sattes kursen mot den stora marinövningen Baltops. Under elva dygn kommer besättningen att öva tillsammans med partners från 18 andra nationer.

I stormbyar kastade HMS Karlstad loss från Karlskrona under nationaldagen.
I stormbyar kastade HMS Karlstad loss från Karlskrona under nationaldagen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Baltops (Baltic operations) genomförs årligen sedan 1972 av USA:s flotta inom ramen ”in the spirit of Partnership for Peace”. Årets övning kommer genomföras i södra och sydöstra Östersjön. Sverige har deltagit i övningen sedan i mitten av 1990-talet. För svensk del syftar deltagande i övningen till att utveckla förmågan att genomföra marina operationer tillsammans med andra för säkerhet och stabilitet i Östersjöområdet.

Möjlighet att öva i större styrkor

För besättningen på HMS Karlstad började  losskastningsdagen med sång. Dels för en av besättningsmedlemmarna som fyllde år men naturligtvis även nationalsången, nationaldagen till ära. Magnus Almqvist är fartygschef på Karlstad:

– Under övningar som Baltops får vi möjlighet att öva i större styrkor på ett annat sätt än när vi övar nationellt, med bara svenska marinen. Vi kommer att öva strid i alla tre dimensionerna, under ytan, på ytan och i luften.

Utvecklar relationen med andra

Under Baltops 20 övar Sverige tillsammans med ett antal Nato-anslutna länder genom det partneravtal vi har. Därigenom stärker vi relationen och förbättrar samarbetet med våra partners. Den viktigaste samarbetspartnern för Sverige är Finland men även USA är mycket viktig.