Fyra av fem värnpliktiga väljer att fortsätta i marinen

Förra veckan avslutades grundutbildningen för de 218 värnpliktiga som sedan i höstas utbildats till soldater och sjömän på Sjöstridsskolan. Av dessa har 175 valt att söka anställning i Försvarsmakten. En siffra som marinens rekryteringskoordinator är mer än nöjd med.

Drygt 80 procent av alla marinens rekryter valde att söka anställning efter avslutad utbildning. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Flottiljförvaltare Magnus Hall med de sjömän som sökt anställning på Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Den positiva trenden håller i sig. För andra året i följd ökar andelen färdigutbildade värnpliktiga som väljer att söka anställning i marinen efter utbildningen.

– En snabb rundfrågning ett par veckor in i elevernas utbildning gav att ungefär hälften var intresserade av att söka anställning direkt efter examen. Resten hade helt andra planer, de tänkte resa, jobba eller kanske söka en civil utbildning. Men nu ser vi att den stora majoriteten ändå valt att prova ett yrke som sjöman eller soldat i marinen, vilket ju är jätteroligt. Det som är allra mest positivt är att så många kvinnliga rekryter har valt att stanna kvar, säger Jenny Svensson, marinens rekryteringskoordinator.

Koncentrerad utbildning

Regeringens rekommendation att minimera resande i landet i och med coronapandemin, gjorde att rekryternas hemresor ställdes in. På kort tid fick scheman kastas om för att ge eleverna kvalitativ undervisning även på helgerna. Reserestriktionerna resulterade också i att en grupp elever ombord på HMS Gladan, tillsammans med den fasta besättningen fick segla hem fartyget från Kanarieöarna till Sverige. Den turen tog sex veckor istället för en planerad utbildning på tio dagar ombord. Man skulle kunna tro att det hade gjort rekryterna tveksamma till ett fortsatt engagemang.

– Skolans personal, framförallt lärare och instruktörer har satts på prov denna vår men har gjort sitt yttersta för att ge våra rekryter en fullständig utbildning trots kort framförhållning och ständigt ändrade planer. Jag vill mena att trots en turbulent tid har vi kunnat bedriva en högklassig utbildning. Det tyder de fina siffrorna på, säger skolans utbildningschef Tomas Martinsson som ger en stor eloge till sina medarbetare.

Praktiken ombord avgjorde

Två av dem som valt att stanna i Försvarsmakten efter utbildningen är Daniel Malm från Norrtälje och Simon Ahlbom från Helsingborg. Båda har utbildat sig till kock och kommer tjänstgöra på Tredje sjöstridsflottiljen respektive Sjöstridsskolan. Den 15 juni påbörjar de sina nya jobb och ser mycket fram emot det.

Två av marinens nyutbildade kockar, Daniel Malm och Simon Ahlbom tar en fika på examensdagen. Från mitten av juni kommer de börja tjänstgöra ombord på flottans fartyg.
Två av marinens nyutbildade kockar, Daniel Malm och Simon Ahlbom tar en fika på examensdagen. Från mitten av juni kommer de börja tjänstgöra ombord på flottans fartyg. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

– Just nu, när vi ska skiljas åt är det lite vemodigt, men det ska bli hur bra som helst att ingå i en besättning och få lite mer kontinuitet i tillvaron, säger Simon Ahlbom.

Daniel Malm berättar att han vid inrycket bara tänkt göra militärtjänsten för att sedan jobba civilt.

– Jag hade löfte om ett jobb efter avslutad GU så när jag började här stod det mellan att jobba eller att söka annan utbildning. Men ju mer tiden gick och jag fick känna på livet som militär kände jag att jag vill fortsätta i Försvarsmakten. Det har varit en kanonbra tid och efter praktiken ombord på HMS Carlskrona bestämde jag mig, säger Daniel Malm.

Båda tycker dock att det varit jobbigt att inte veta hur utbildningen skulle bli den sista tiden, men de har full förståelse för hastiga schemabyten och ändrade beslut.

– Det är klart att det har varit ovisst ibland, men vi har ju alla har suttit i samma båt. Och vi har stöttat och peppat varandra, så som vi har gjort genom hela utbildningstiden, säger Simon Ahlbom.