”Ett steg i rätt riktning”

Införandekurs efter renovering

2016 påbörjades ett renoveringsprogram som syftar till införa ledningssystem och ersätta vissa komponenter på stridsfordon 90-systemet. Nu är renoveringsåtgärderna gjorda och slutet av maj var det äntligen dags att utbilda användare vid pansarbataljonen på Norrbottens regemente i Boden.
– Renoveringar och förbättringar av 90-systemet har pågått väldigt länge, bland annat har vi på Markstridsskolan gjort en rad prov och försök genom åren, men det här stora renoveringsprogrammet som vi nu har införandeutbildning på startade 2016, berättar kapten Ulf Krantz, systemföreträdare för stridsfordon 90 på Markstridsskolan.

Ett steg i rätt riktning: Under tre veckor har Markstridsskolan genomfört införandekurs på varianterna stridsfordon 9040 D, eldledningspansarbandvagn 90 D och bärgningsbandvagn 90 D vid I 19 i Boden. Här övas målföljning mot markmål med stridsfordon 9040 D.
Ett steg i rätt riktning: Under tre veckor har Markstridsskolan genomfört införandekurs på varianterna stridsfordon 9040 D, eldledningspansarbandvagn 90 D och bärgningsbandvagn 90 D vid I 19 i Boden. Här övas målföljning mot markmål med stridsfordon 9040 D.
Ett steg i rätt riktning: Under tre veckor har Markstridsskolan genomfört införandekurs på varianterna stridsfordon 9040 D, eldledningspansarbandvagn 90 D och bärgningsbandvagn 90 D vid I 19 i Boden. Här övas målföljning mot markmål med stridsfordon 9040 D. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Ulf Krantz, systemföreträdare för stridsfordon 90 på Markstridsskolan.
Kapten Ulf Krantz, systemföreträdare för stridsfordon 90 på Markstridsskolan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Renoveringsprogrammet är ett steg i rätt riktning, men det finns såklart mycket mer som behöver åtgärdas” säger löjtnant Lars-Erik Drugge vid Norrbottens pansarbataljon.
”Renoveringsprogrammet är ett steg i rätt riktning, men det finns såklart mycket mer som behöver åtgärdas” säger löjtnant Lars-Erik Drugge vid Norrbottens pansarbataljon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Magus Swadding till vänster, utvecklingsofficer och sakansvarig för stridsfordon 90 på Markstridsskolan, går igenom hur backningsövningen med den nya bakåtkameran ska gå till.
Kapten Magus Swadding, till höger, utvecklingsofficer och sakansvarig för stridsfordon 90 på Markstridsskolan, går igenom hur backningsövningen med den nya bakåtkameran ska gå till. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Backningsövning med nya bakåtkameran.
Backningsövning med nya bakåtkameran. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ulf Krantz visar hur kulsputa modell 58 placerats på vagnen.
Ulf Krantz visar hur kulsprutan nu är placerad på vagnen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bärgningsbandvagn 90 D med den nya vapenstationen.
Bärgningsbandvagn 90 D med den nya vapenstationen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Anders Möller och kapten Jonas Magnusson gör sig redo för ett nytt skjutpass med bärgaren.
Anders Möller och Jonas Magnusson gör sig redo för ett nytt skjutpass med bärgaren. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Thomas Malmsten, närmast, går igenom förutsättningarna för eftermiddagens skjutningar med kulsprutan på bärgaren.
Kapten Thomas Malmsten, närmast, går igenom förutsättningarna för eftermiddagens skjutningar med kulsprutan på bärgaren. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Efter renoveringen har vagnchefens och skyttens plats fått nya och bättre stolar, och i och med att vapenstationen monterats på en överbyggnad har skyttens plats blivit mer lättarbetad.
Efter renoveringen har vagnchefens och skyttens plats fått nya och bättre stolar, och i och med att vapenstationen monterats på en överbyggnad har skyttens plats blivit mer lättarbetad. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kulspruta modell 58 under eldgivning, den är monterad på den nya vapenstationen som nu sitter på bärgningsbandvagn 90 D.
Kulspruta modell 58 under eldgivning, den är nu monterad på den nya vapenstationen som nu sitter på bärgningsbandvagn 90 D. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Vid Markstridsskolan genomförs utveckling av markstridsfunktionens strids- och fordonssystem. Ett av dessa är Stridsfordon 90 och arbetet sker från utvecklingsenhetens avdelning för stridsfordon i Skövde.
– Vi jobbar med utveckling och vidmakthållande av hela stridsfordonssystemet, allt i ett nära samarbete med Högkvarteret, Försvarets materielverk och försvarsindustrin, fortsätter Ulf Krantz.

Den svenska stridsfordon 90 är en familj av bandgående stridsfordon i flera varianter. Den vanligaste varianten i Sverige är stridsfordon 9040 och är beväpnad med en 40 mm automatkanon i ett torn som är vridbart 360 grader. Det kan transportera sex till sju stridsutrustade soldater. Till automatkanonen finns bland annat pilprojektiler med pansarbrytande förmåga. Stridsfordon 90 har exporterats till Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, och Schweiz.

Renoveringsprogram

Det första stridsfordon 90 levererades till det svenska försvaret 1994 och idag finns drygt 500 vagnar i Försvarsmakten. Systemet har under åren utvecklats och uppgraderats efterhand och 2016 påbörjades ett flerårigt renoveringsprogram som syftar till att öka livslängden samt att tillföra ett ledningssystem. Den nya renoverade versionen benämns nu med bokstaven D och införandekursen innefattar varianterna stridsfordon 9040 D, eldledningspansarbandvagn 90 D och bärgningsbandvagn 90 D,

Införandekursen har genomförts i Boden under tre veckor och samlade totalt 14 officerare från pansarbataljonen, den inleddes med teoretiska genomgångar den första veckan, här fick deltagarna en presentation av alla nya förändringar och förbättringar som är gjorda under renoveringsprojektet. Andra veckan blandades praktiska övningar med teoretiska genomgångar och den avslutande veckan har innehållit enbart praktiska moment.
– Under den avslutande veckan har deltagarna fått prova på de flesta av alla nymodigheter. Bland annat har de fått öva målföljning mot markmål och luftmål, skjutning med kulsprutan, där den gamla kulspruta modell 39 ersatts med modell 58 och en helt ny siktesprogramvara. De har också övat backning med den nya bakåtkameran och målinmätning för att leda indirekt eld med eldledningsvagnen, fortsätter Ulf Krantz.

Bland de åtgärder som är genomförda kan nämnas; nytt stridsledningssystem, siktesprogramvara, ny programmeringsutrustning, bakåtkamera och nytt IR-sikte på eldledningsvagnen och luftvärnskanonvagnen.
– Det är en välbehövlig renovering av en vagn som nu snart har 30 år på nacken. Det är gjort många förbättringar och det finns såklart mycket mer som behöver åtgärdas, men absolut ett steg i rätt riktning, säger löjtnant Lars-Erik Drugge, som arbetat med stridsfordon 90-systemet sedan han blev officer 2003.

Bättre arbetsmiljö i bärgaren

När det gäller bärgningsbandvagn 90 är den stora förändringen att den nya vapenstation 90 nu finns på vagnen, det går att ladda dubbelt så mycket ammunition som tidigare, den har dagkamera, infrarött sikte, laseravståndsinstrument och ger ett verkansområde på 360 grader.
– Det som också är nytt är att vagnchefens plats och skyttens plats fått nya och bättre stolar, och i och med att vapenstationen monterats på en överbyggnad har skyttens plats blivit mer lättarbetad, dessutom är allt gyrostabiliserat så att det blir lättare att skjuta under gång. Dessutom finns nu ytterligare fyra rökkastare som är monterade på vapenstationen, till de tidigare sex rökkastare som fanns blir det alltså tio totalt, berättar kapten Anders Möller, en av de officerare i landet med mest erfarenhet av 90-systemet som nu deltagit i införandekursen.

Elev med erfarenhet

Anders har följt och aktivt deltagit i utvecklingen stridsfordon 90-systemet från 1986 då de första testerna med den så kallade körriggen inleddes. Han var sedan med från de första vagnarna i förserien, med tillhörande försök, till det stridsfordonssystem vi har idag. Han har även en synnerligen stor kunskap avseende bärgningstjänst.
– Det här är del viktigt steg i arbetet med livstidförlängningen av systemet, särskilt glädjande är att arbetsmiljön i bärgningsbandvagnen fått sig en översyn och blivit mycket bättre, säger Anders Möller.

Under den avslutande kursveckan har deltagarna på bärgningsbandvagnen bland annat övat handhavande i vapenstationens alla funktioner.
– Vi har kört skjutövningar av olika slag med målväxling och även skjutning under gång. Deltagarna får också testa felsökningar och åtgärder vid eldavbrott, berättar kapten Thomas Malmsten, systemföreträdare för vapenstationer, ringlavetter och farkostburna vapen vid Markstridsskolan.

Första rekryterna utbildas

Nu är snart dags för inryckning vid ett antal förband runt om i landet och vid Norrbottens regemente i Boden och Skaraborgs regemente i Skövde utbildas de första rekryterna i de nyrenoverade stridsfordon 9040 D, eldledningspansarbandvagn 90 D och bärgningsbandvagn 90 D.
– Det är mycket glädjande att vi nu kommit så här långt och det ska bli intressant att se och höra hur utbildningen på systemet fungerar ute på förbanden efter renoveringen, avslutar Ulf Krantz.