Marinens uthållighet prövas tillsammans

Klockan är strax efter midnatt när radion rasslar till inne på Marinbasstaben. Under dagen har amfibieförbanden ännu en gång varit i strid mot luftlandsatta motståndare inne på svenskt territorium. Nu behöver de återfyllning i form av ammunition, drivmedel, mat och övriga förnödenheter. Annars riskerar allt att gå förlorat.

På plats vid överlämningen krävdes ett gott samarbete mellan de olika förbanden för att all utrustning skulle hamna på rätt plats och i rätt ordning. Allt för att i ett senare skede kunna lastas vidare till mindre enheter på ett snabbt och smidigt sätt. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
På plats vid överlämningen krävdes ett gott samarbete mellan de olika förbanden för att all utrustning skulle hamna på rätt plats och i rätt ordning. Allt för att i ett senare skede kunna lastas vidare till mindre enheter på ett snabbt och smidigt sätt. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Vid överlämningen av förnödenheter från Marinbasen till Amfibiebataljonens lednings- och underhållskompani bistod även övade delar ur 13:e säkerhetsbataljonen från Livgardet med säkerheten. Förbandet är försvarsgemensamt och drivs i samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Väl tillbaka vid förbandets grupperingsplats genomfördes ett större tvätt byte under mer fältmässiga förhållanden för samtlig personal ingående i övningen med stöd från service enheten på Berga. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Under lördagen genomfördes ett återhämtningsdygn där samtliga soldater och officerare som deltog i övningen fick njuta av ett par timmars extra vila och god mat. För kockarna vid förbandet blev det en heldag vid grillen då alla enheter besökte lunchen var för sig för att minska risken för smittspridning inom förbandet. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

En komplex kedja händelser sätts igång för att snabbt kunna fylla upp förbanden och höja stridsvärdet igen. Marinbasens stab fångar upp behoven och arbetet påbörjas med att planera för en leverans. När stabens arbete är klart lämnas ärendet över till chefen i basområdet som planerar vidare hur och när leveransen kan ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Långt innan försörjningen sker har amfibieförbandets spaningsenheter rekognoscerat platsen, genomfört kajsök och säkrat området. Om leveransen sker vid en kaj på fastlandet är det Marinbasens baskyddskompani som står för säkerheten. Ska leveransen däremot skeppas ut till enheter längre ut i skärgården ansvarar de stridande enheterna själva för säkerheten. I denna övning har fokus legat på att säkerställa att hela kedjan fungerar och att alla får ökad förståelse för att varje liten del är viktig för att de marina förbanden tillsammans ska kunna lösa den större uppgiften.

– Många gånger prövar vi inte hela underhållskedjan fullt ut. Under övningen Swenex är det annorlunda. Den här gången övar vi leveranser av allt från rena underkläder och extra tandborstar till riktigt stora volymer av robotar, granater och finkalibrig ammunition, säger Major Thomas Fors, momentövningsledare för logistiken vid Amfibieregementet.

Terminalplatschef Anna Bräckvall, koordinerar logistikförsörjningen på plats.
Anna Bräckvall från Marinbasen, till höger, är chef för terminalplatsen där Amfibiebataljonen får ta emot förnödenheter. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Marinbasen - nyckeln till uthållighet

Vanligen är det fartygen, stridsbåtarna och soldaterna som bevakar, spanar och strider som syns. Men bakom kulisserna, oftast inte lika synliga, pågår alltså ett febrilt arbete för att se till att de stridande enheterna får den materiel de behöver.

– Att vi faktiskt kan öva hela kedjan och leverera realistiska volymer betyder oerhört mycket. Det är först vid dessa tillfällen som vi på ett trovärdigt sätt kan säga något om hur lång tid det tar, och ge soldaterna en bra bild av hur verkligheten ser ut säger Anna Bräckvall vid Marinbasen.

Intensiv slutövning för de värnpliktiga soldaterna

För de värnpliktiga vid Amfibieregementet är övningen en viktig slutövning som möjliggör att soldaterna kan krigsplaceras efter utbildningen. Inte minst tydligt har detta blivit för dem som utbildats mot befattningen kommissarie. Utspridda på förbandets olika enheter har de under övningen för första gången fått öva fullt ut i sin tänkta befattning och således ta ett stort ansvar för att logistiken fungerar som den ska över tiden.

– Det har varit roligt men intensivt. För oss blir den här övningen verkligen ett typ av slutprov där vi får möjlighet att knyta ihop säcken. Först nu förstår man varför vi har gjort alla de saker vi gjort under befattningsutbildningen. När man får öva allt på en och samma gång blir det tydligt att alla delar har ett syfte säger Michael van de Munt, värnpliktig kommissarie vid lednings- och underhållskompaniet på Amfibieregementet.