Försvarsmakten röjer explosiva hot i kustnära miljö

Samtidigt som Försvarsmakten stödjer det svenska samhället i den pågående pandemin startade den 11 maj marinens övning Swenex 20 (Swedish Naval Exercise). Även vid svåra påfrestningar i samhället upprätthåller och utvecklar Försvarsmakten förmågan att försvara vårt oberoende och vår självständighet som nation.

Röjdykare från 44:e röjdykardivisionen i Skredsvik
44:e röjdykardivisionen har förmåga att söka under vattnet med dykare och med tekniska hjälpmedel. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten
Kulspruteskytt från Amfibieregementet
Soldater från Amfibieregementet återtar terräng och får motståndaren att retirera. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten
Röjande personal från Amfibieregementet under röjarbete
Ammunitionsröjsoldat från Amfibieregementet undersöker den pjäsplats och ammunition som motståndaren övergav då de retirerade. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten

På västkusten söker 44:e röjdykardivisionen med dykare och tekniska hjälpmedel igenom en hamn och en viktig farled för att skapa rörelsefrihet åt trafik som går i farleden för att komma in till hamnen. Samtidigt har personal från Fortifikationsverket rapporterat att okända objekt har upptäckts vid en viktig hamn för marinens fartyg. Två grupper ur röjdykarnas marina EOD-grupp sätts in för att röja hotet och säkerställa egen verksamhet i hamnen.

– Det är bra när vi samövar mellan förbanden dels för att stärka EOD-förmågan och dels för att öka förståelsen av taktiska förutsättningar. Vi lär hela tiden av varandra och jag ser fram emot fortsatt samverkan förbanden emellan, säger Fredrik Preiholt vid 44:e röjdykardivisionen om Swedecs stöd under övningsmomentet.

I Stockholms skärgård landstiger amfibiesoldater Myttinge på norra delen av Värmdö för att återta terräng, när motståndaren retirerar överges en pjäsplats för granatkastare innehållande granatkastarammunition och ammunition som använts för att skydda pjäsplatsen. Amfibiekårens EOD-grupp understödjer framryckningen och säkrar området genom att röja den oexploderade ammunitionen och de övergivna vapensystemen.

Ammunitionstekniska hot i form av sabotage eller oexploderad ammunition är vanligt förekommande inslag i gråzonsläge och krig. Swedec, som tillsammans med röjdykarna och Amfibieregementet (Amf 1) förberett och skapat övningsmomenten, har under den gångna veckan fått ökad förståelse för förbandens förutsättningar att agera i olika situationer.

– Tillsammans och med små medel kan vi bidra till att öka förståelsen och förmågan avseende ammunitionstekniska hot över hela konfliktskalan. Vi vill samtidig passa på att tacka 44:e röjdykardivisionen och Amf 1 för ett gott samarbete inför och under den gångna veckan, säger major Tomas Wikström.