Sjöpraktik har givit mersmak

Under tre veckor i mars har HMS Carlskronas besättning fördubblats. Det är värnpliktiga ur kursen GU19-20 som i tre grupper tagit en paus i sin yrkesutbildning och istället fått möjlighet att praktiskt se vad jobbet till sjöss innebär under en vecka fylld av utbildning, sjövakter och en del sjösjuka.

Isabelle Antmar och Ola Boberg är två av de värnpliktiga som gjort praktik ombord. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
I byssan finns alltid att göra, här bakar kockarna frallor till morgondagens frukost. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Ola Boberg kontrollerar en huvudmaskin tillsammans med med furir Pontus Hammarström. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En sjöman ombord på HMS Carlskrona förklarar hur man ankarpejlar för att kontrollera att fartyget ligger stilla. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Skjututbildning från fartygssidan är annat än att öva på skjutbanan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Att gänga ror, det vill säga styra fartyget, är en av signalmatrosernas uppgifter. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Värnpliktsgänget har legat inne sedan augusti 2019 och håller nu på som bäst med att lära sig sitt yrke, som kock, maskinist, signalmatros eller något av de övriga yrkena marinen behöver innan man muckar den 12 juni. Ola Boberg från Gotland och Isabelle Antmar från Lund är två av eleverna som åkt med och de är överens om vad som varit bäst.

– Engagemanget och bemötandet från officerare och sjömännen i besättningen har varit mycket välkomnande och man har verkligen bjudit på sig själva. Det märks att man har en bra stämning i besättningen och att man trivs tillsammans, sjömän och officerare.

Premiär för sjöpraktik

Den här typen av sjöpraktik på ett örlogsfartyg genomförs för första gången. HMS Carlskrona har under de här veckorna fortsatt med sin ordinarie verksamhet parallellt med att ha elever ombord. Det har inneburit bland annat sjöövervakning och deltagande i ubåtsjaktövningen på västkusten. Det har betytt att eleverna har fått en tydlig inblick i riktig verksamhet för marinens fartyg. HMS Carlskrona är en gång i tiden byggd som utbildningsfartyg och är mycket lämplig för den här verksamheten.

Två delar

Tiden ombord har delats upp i två delar. De första dygnen ombord lär man sig hitta och vilken utrustning man ska ha med sig överallt, exempelvis flytvästen. Skjutövningar från fartygssidan mot flytande mål och sjömanskap ingår också i denna del som letts av elevernas ordinarie befäl från Sjöstridsskolan. I del två har eleverna ingått i fartygsbesättningen och har gått sjövakter, sex timmars arbete följt av sex timmars vila – dygnet runt. På frågan om vad som varit jobbigast ombord är Ola och Isabelle också överens.

– Sjösjukan, de första två dygnen var jobbiga men man måste kämpa på och man vänjer sig snabbt.

Värt tiden

– Jag utbildas till maskinist och har verkligen fått en bra inblick i min framtida tjänst säger Ola som faktiskt får nästan två veckors praktik ombord av praktiska skäl.

Isabelle är nöjd med en veckas praktik ombord.

– Jag ska bli sonaroperatör på ubåt, och just det är svårt att träna på här ombord. Nu vet jag ungefär hur det fungerar på ett fartyg vilket var lärorikt.

Båda två har eller ska söka anställning som sjömän efter muck. Tiden i Försvarsmakten har givit mersmak och på frågan om man tycker att sjöpraktiken på HMS Carlskrona har varit väl investerad tid svarar de:

– Utan tvekan, nu vet vi hur det fungerar att gå sjövakter och hur livet ombord är. Praktiken knyter ihop teorin vi lärt oss på Sjöstridsskolan, det är väl investerad tid.