Lyckad övning i utmanande terräng

61 unga officerare – som ska leda framtidens armé – deltog under fem dagar (6-10 januari) i en fältövning i området norr om Sundsvall utmed Indalsälven.
– Sverige är inte bara Skåne eller västgötaslätten, utan snarare det vi ser här: stora terrängskillnader, vattendrag, få vägar och få större städer. Därför är det helt rätt att vi är här uppe och övar, sa löjtnant Alexander Belin från Södra skånska regementet.

Landskapet norr om Sundsvall utmed Indalsälven bjuder på hänförande vyer. Samtidigt som terrängen innebär stora utmaningar för stridande förband med smala dalgångar och glest vägnät åtskilda av vatten och flankerade av branta bergssidor. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Löjtnant Alexander Belin, Södra skånska regementet, var nöjd med fältövningen i Sundsvall. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Major Johan Lindqvist delgav officerarna sina kunskaper i fältarbeten. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Försvarsutskottets Jörgen Berglund (M) och Alexandra Anstrell (M) besökte fältövningen under onsdagen och fick en lägesbild av övningsledaren Ola Palmquist (närmast kameran) och överstelöjtnant Tommy Sjödén, ställföreträdande chef på såväl Markstridsskolan som tredje brigaden. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Taktikgenomgången på toppen av Vättaberget ovanför Indalsälven bjöd på storslagna vyer. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Löjtnanterna som deltog i fältövningen orienterade sig i omgivningen innan de redogjorde för vilken taktik de valt för att lösa uppgiften. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

Alexander och de övriga blivande kaptenerna påbörjade hösten 2019 Markstridsskolans ettåriga och nivåhöjande utbildning för löjtnanter, Taktisk kurs armén (Tak A).

Utbildningen förbereder officerarna mot kompanichefsrollen och mot befattning i bataljonsstab.

 Spiller över

 – Men kursinnehållet spiller även över på brigadnivå. De här unga männen och kvinnorna kommer inte att vara helt vilsna i en brigadstab heller, sa Markstridsskolans övningsledare, överstelöjtnant Ola Palmquist.

 Kapten Stefan Andersson, biträdande övningsledare, fyllde i:

– Vi har två fältövningar på Tak A, som båda har brigadfokus. Under vinterövningen koncentrerar vi oss på hur de olika funktionsförbanden fungerar inom brigaden, som system av system, för att stödja brigadens stridsplan. I Åhus tittar vi mer på brigaden som helhet.

Fiktiva ordrar

Som grund för fältövningen i Sundsvall med omnejd hade lärarna på MSS taktikavdelning tagit fram en fiktiv divisions- respektive brigadorder. Dessa innehöll bakgrunden till och utvecklingen av ett scenario där fientliga styrkor landstigit i Sundsvall för att därifrån framrycka västerut via Östersund mot Trondheim.

– Vi försöker få de unga officerarna att lyfta blicken och förstå helheten, och samtidigt inse att förtänksamhet ger tempo. Man måste hela tiden ligga före i tanken på den här nivån jämfört med vad de kanske är vana vid från kompani eller bataljon. På brigadnivå måste man tänka nästa steg för det kan ta ett par dygn innan besluten får effekt, sa överstelöjtnant Tommy Sjödén, ställföreträdande chef på såväl Markstridsskolan som tredje brigaden.

Utan vapen

Fältövningen genomfördes utan vapen eller stridsfordon. Officerarna lotsades gruppvis till olika stationer i området med specifika teman:

  • fördröjning och försvar med mekaniserade och motoriserade bataljoner
  • fördröjande fältarbeten (minering/vägförstöring) och försvar av dessa med luftvärn, artilleri och underrättelsetjänst
  • logistik inklusive förbindelseområden, ledning/samband och folkrättsliga aspekter/civilförsvarets behov

Lyckad vecka

Vid varje station fick officerarna redogöra för vilken taktik de valt för att lösa uppgiften utifrån tilldelade förband och den faktiska terrängen. Därefter fortsatte officerarna i dialog med övningsledarna att resonera sig fram till de bästa alternativen.

– Den här veckan har gett oss väldigt mycket. Vi har varit dåliga på att genomföra fältövningar under de senaste åren. Istället har vi alltid hamnat i övningar där vi ska ut med soldaten, öva förbandet i stridsteknik, men aldrig hunnit bottna i taktik riktigt, sa Alexander Belin, och avslutade:

–  Vi har övat hela organisationen, men aldrig tagit officerskåren åt sidan och fältövat den specifikt. Här kan vi bli mycket bättre på hemmaförbanden. Den här fältövningen i Sundsvall var mycket lärorik.

Det var lärare på Markstridsskolans taktikavdelning som planerade och ledde fältövningen med tacksamt stöd av officerare från andra brigadstaben, Artilleriets stridsskola, Fältarbetsskolan, Luftvärnets stridsskola, Försvarsmaktens logistik och motorskola och Livgardet.