Bärgarna – en viktig del i kedjan

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Med jämna mellanrum sker olyckor med militära fordon. Med personalens säkerhet i största fokus kommer nästa steg – att ta hand om materielen. En viktig pusselbit i denna kedja är bärgarna. Behovet av bärgare är stort hos förbanden i Bodens garnison, därför är det glädjande nyheter att tre rekryter från vardera förband, nu utbildas till just hjulfordonsbärgare.

Tuffaste utmaningen hittills under utbildningen till hjulfordonsbärgare var detta scenario. En utmaning som krävde planering, tid och framför allt - riskanalys innan påbörjad bärgning. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Efter flera dagars snöfall i Boden blev det fiktiva scenariot mer verklighetstroget än vad man först tänkt sig. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Axel Enquist, I 19 till vänster och Simon Mikaelsson, A 9 till höger. Rekryter som båda går mot befattningen som gruppchefer för respektive förbands bärgargrupp. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Stopp! För att bland annat förhindra kollision med andra fordon var bärgningsmomentet uppmärkt långt innan händelsernas centrum. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Kurschef Joel Lindberg, A 9. "Från det att rekryterna påbörjade utbildningen i november fram till nu så har de gjort enorma framsteg. De har blivit jätteduktiga på att hantera bärgningstjänsten" Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Utbildningen är just nu inne i sitt slutskede. Något som betyder att instruktörerna på kursen har tagit ett kliv tillbaka för att se hur de blivande bärgarna hanterar denna typ av scenario. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Säkerhetsmedvetandet måste alltid vara hög i situationer likt denna. "Ibland har det varit svårt med själva planeringen inför en bärgning. Att bland annat koppla upp objektet mot bärgaren för att inte veta hur det kommer gå när det börjar dra, det har varit lite knepigt", berättade Simon Mikaelsson, gruppchef bärgargruppen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten

– Från det att rekryterna påbörjade utbildningen i november fram till nu så har de gjort enorma framsteg. De har blivit jätteduktiga på att hantera bärgningstjänsten, sa kurschef Joel Lundberg, A 9.

För första gången är utbildningen mot hjulfordonbärgare en gemensam kurs för förbanden i Bodens garnison, Norrbottens regemente I 19 och Artilleriregementet A 9. Även FMTS Teknisk pluton i Boden har deltagit med personal för att stötta utbildningen. Kursen som är tio veckor kan utan insyn anses som resurskrävande där instruktörerna i stort sett är samma till antal som deltagande rekryter. Tiden för att exempelvis att planera ett verkligt scenario med att plantera objektet, det tar precis som själva bärgningen i sig, mycket tid.
Men att det i slutändan är värt det råder det ingen tvekan om.
– Bara nu innan övningsserien har vi haft 5-6 skarpa bärgningar som vi under deras utbildning har tagit hand om. Hade vi inte utbildat rekryter till denna befattning hade vi enbart kunnat förlita oss på de befäl som har kunskapen sedan innan, det är för lite, fortsatte Joel Lindberg.

Under utbildningen får rekryterna lära sig allt ifrån grunder för de olika fordon som används, lättare terrängkörning till motorsåg, lyftkran- och bogseringsutbildning. Tempot och det ställda ansvaret har stegrat där nu rekryterna i slutet på utbildningen får ansvara för bärgningen från start till mål. Att anlända till ett scenario, ta kommandot, planera och lista ut hur de ska lösa uppgiften. Tre bärgare per förband utbildas, två gruppchefer och fyra bärgningssoldater. Rekryterna Albin Ekquist på I 19 och Simon Mikaelsson på A 9 går båda mot befattningen som gruppchefer på bärgargrupperna. De är båda eniga om att kursen har varit över förväntan.
– Det har varit nya moment varje dag, jag trodde inte vi skulle få vara ute så mycket som vi har varit. Det har varit väldigt kul och lärorikt, sa Simon Mikaelsson.
– Att få prova på allt prova allt i praktiken har varit väldigt häftigt, det är inte överallt man får köra ner en lastbil i ett dike bara i syfte att kunna öva, berättade Albin Ekquist.

Säkerheten går först

Att utbildas och slutligen arbeta som bärgare ställer höga krav på fokuserade medarbete som alltid tänker till en gång extra innan bärgningen ska till att påbörjas. Säkerhetstänket är med andra ord enormt viktig när det kommer till att inte sätta sig själv och sina kollegor i fara.
– Det är en farlig tjänst, det kan fort gå fel. Vi har därför lagt ett extra högt fokus på säkerhetshanteringen genom utbildningen, rekryterna har lärt sig att göra en noga riskanalys innan något som helst arbete med att bärga få till att påbörjas, sa kurschef Joel Lindberg.

Simon Mikaelsson, A 9, trycker också på vikten att agera rätt redan från start:
– Ibland har det varit svårt med själva planeringen inför en bärgning. Att bland annat koppla upp objektet mot bärgaren för att inte veta hur det kommer gå när det börjar dra, det har varit lite knepigt. Jag är samtidigt väldigt glad över att befälen såhär i slutet av utbildningen har låtit oss öva på egen hand, det är först då man lär sig på riktigt när man tvingas lösa situationen själv med sina bärgarkamrater.