Vinterenheten tipsar

Förmåga att verka i vinterklimat, eller subarktiska miljöer, kan vara livsavgörande. Även det mest vältränade förbandet eller enskilde individen kan hamna i kritiska situationer om man inte är förberedd och van att hantera kyla, vind och snö. Kunskaperna kan också användas i andra extrema miljöer. Vet du hur du ska agera i kallt klimat kan du också hantera ett mycket varmt klimat.

Avlastning av stridsfordon vid Riksgränsen i samband med Cold Response 2012.
Avlastning av stridsfordon vid Riksgränsen i samband med Cold Response 2012.
Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Repetitionsutbildning Arvidsjaur.
85 soldater som mellan åren 2000 och 2010 gjorde sin värnplikt på K4, Arvidsjaur genomför vintern 2015 reptitionsutbildning.
Joel Thungren/Försvarsmakten Foto: Joel Thungren
Uthållighetsprov vinter, Arméns jägarbataljon, 21 januari 2015.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tabellen visar vindens påverkan i kyla. Exempel: Om det är -15 grader och det blåser 10 meter per sekund motsvarar kyleffekten att det skulle vara -27 och vindstilla. Foto: Info. I 19

Norrbottens regemente, I 19 har uppdraget i Försvarsmakten att vidmakthålla och utveckla vinterförmågan i de svenska förbanden.

Norrbottens regemente samordnar uppdraget att utveckla vinterförmågan genom Försvarsmaktens vinterenhet, som finns i Boden och Arvidsjaur. Utbildningen håller mycket hög klass och är även efterfrågad internationellt. Personalen har hög kompetens och gedigen erfarenhet av att utbilda förband och blivande officerare. Förutom personalens kompetens finns mycket goda utbildningsförutsättningar i Arvidsjaur och Boden. Orterna har ett stabilt vinterklimat och gynnsamma geografiska förutsättningar.

Här är några tips från Försvarsmaktens vinterenhet:

Tillför vätska

Man ska inte dricka enbart när man är törstig, då får man för dålig vätskebalans. Man skall dricka minst 2,5 liter vätska/dygn och i kyla ännu mer. Helst ska vätskan vara minst lika varm som kroppstemperaturen.

Klä dig korrekt

I grundutrustningen finns många bra plagg. Det är effektivare med många tunna plagg i stället för få och tjocka. Använd alltid mössa. När det gäller värmeavgång så är huvudet till skillnad från övriga kroppen unik i den bemärkelsen att ingen kärlsammandragning kan ske. Det innebär att man har ett konstant flöde av blod i området som avger värme. Mängden värme som avges genom huvudet är beroende av hur man är klädd, vilken verksamhet man bedriver mm. Det viktigaste är dock att känna till att huvudet är ständig källa för värmeavgång och bör därför isoleras.

Skydda fötterna

Skor skall vara så stora att man får in ett par extra strumpor och ändå kan röra på samtliga tår.
Det är viktigt att iaktta varandra. Ha koll på dina kamraters ansikten. Vita hudfläckar tyder på kylskador. Tina upp fläckarna med en varm hand.

Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Kalix, Tåme, Härnösand och Östersund
  • Personal: 750
Så har vi räknat